Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

Tasarımı Yarışması
Bina Tasarımı Yarışması

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

6 Adımda DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
1. 5 kişilik takımını kur
2. Çok katlı bina tasarla: Kat alanı maksimum, deprem kayıpları minimum olsun
3. 16 Şubat 2018’e kadar projenle yarışmaya kayıt ol
4. Finale kalan takımlardan biriysen maketini hazırla
5. 5 Mayıs 2018’e kadar maketini gönder
6. Final gününde maket binanı sars

Kısaca DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
Ülkemizde sosyo-ekonomik açıdan yıllardır büyük yaralar açan ve hâlâ çok önemli bir
tehdit unsuru olan şiddetli ve yıkıcı depremler ile mücadelede en etkili yöntemlerden
birisi, depreme karşı dayanıklı binalar tasarlamak ve inşa etmektir. Yapıların olası
şiddetli depremleri güvenli bir şekilde atlatması adına yapılacak her türlü çalışma
değerlidir. Düzenlenecek yarışma da bu bakımdan önem taşımaktadır. Depreme
dayanıklı binaların üretilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat
mühendislerinin, bu konuda daha iyi yetişmelerine ve deprem mühendisliğine
özendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız yarışma, genel anlamda toplumda
deprem bilincinin artırılması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Giriş
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği
bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ekipler arasında düzenlenir. Yarışma üç
bölümden oluşmaktadır. Yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön
şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvururlar. Yarışmanın ikinci bölümünde finale
kalan takımlar, açıklanacak olan teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini
tasarlar ve bina maketini yaparlar. Yarışmanın üçüncü aşamasında ise takımların inşa
ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde “sarsma masası” üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilir. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenir.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı
Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş
kişiden oluşan takımlar başvurabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci)
inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık
bölümünden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Üniversitesinde mimarlık bölümü
olmayan takımlar isteğe bağlı olarak başka bir üniversiteden mimarlık öğrencisi
alabilirler.

Takımlar üniversite ismiyle temsil edileceklerdir. Eğer takım üyelerinin
üniversitelerinde mimarlık fakültesi yoksa ve bir başka üniversiteden mimar öğrenci
takıma dâhil olmuşsa, yarışma başvurusunda inşaat mühendisliği öğrencisi üyelerinin
üniversitesinin ismi yer alacaktır.

Her üniversiteden birden fazla takım yarışmaya başvurabilir. Ancak final aşamasına her
üniversiteden sadece bir takım katılabilecektir. Her ne kadar başvuru şartlarını yerine
getiren tüm takımları finale davet etmek istesek de, zaman ve yer kısıtlamalarından
dolayı final aşaması için toplamda 20 takım seçilecektir. Tüm başvurular Teknik
Danışma Kurulu ve Jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Takımlar, inşaat mühendisliği bölümünden sadece bir danışman öğretim elemanı ile
çalışabilirler. Danışmanı olmayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Belirlenen kurallara göre tasarlanacak ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal
edilecek ölçekli bina maketleri, sarsma masasında bir dizi testle tâbi tutularak deprem
performansları deneysel bir şekilde belirlenecektir.

Maket binanın en önemli başarı faktörü depremde yıkılmamasıdır. Bunun yanı sıra
teknik, ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer ölçüt olarak takımların
performanslarını etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının
seviyesi (yapı üzerinde ölçülen ivme ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada,
maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise
yapı mimarisi ve pazarlama potansiyeli (poster ve sunum) gibi ölçütler dikkate
alınacaktır.

Yarışmanın kazananı, yukarıda özetlenen farklı faktörleri belli ağırlıklarla dikkate alan
bir fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım
olacaktır.

Kurgusu itibariyle hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum teknikleri ve fiziki test
aşamalarını kapsayan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, genç inşaat
mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak, farklı disiplinlerle bir arada çalışma ve
sunum becerilerini geliştirici özelliği de olan bir yarışmadır.
Bu anlamda yarışma puanlaması içinde hesap-tasarım, yapım ve fiziki test puanlarının
yanı sıra sunum tekniği ve becerisi de önemli ve etkilidir. Yüksek bir binanın depreme
dayanıklı tasarımı ve yapımının yanı sıra kullanım ve mali kârlılık açılarından da
değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yarışma, son derece eğitici ve öğretici bir
etkinliktir.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın Hedefleri
• İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek
bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak
• Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda
uzmanlaşmaları için özendirmek
• Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak
• İnşaat mühendisliği öğrencilerine bir yapının deprem analizi becerisini
kazandırmak
• İnşaat mühendisliği öğrencilerine diğer disiplinlerle beraber çalışma olanağı
sağlamak

Yarışmanın Galibi ve Derecelendirme
Üç kuvvetli yer hareketinden herhangi birinde yıkılmadığına hükmedilen bir
binayı tasarlayan takımlardan Nihai Yıllık Kazancı (NYK) en yüksek olan takım
yarışmanın galibi olacaktır.

Binaları yıkılan takımlar binaları yıkılmayan takımlardan ayrı bir kategoride
derecelendirilecektir. Her kategoride takımlar NYK’ye göre derecelendirilecektir.
Yarışmada birinci olan üniversiteye deprem sarsma masası hediye edilecektir.
İlk üçe giren üniversite takımlarının öğrencilerine ise aşağıda belirtilen para

ödülleri verilecektir:
1. takım: 15.000 TL
2. takım: 10.000 TL
3. takım: 5.000 TL

http://www.daskbinatasarimi.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin