Depremde Hayat Kurtaran Mobilyalar Tasarım Yarışması

DEPREMDE HAYAT KURTARAN MOBİLYALAR

TASARIM YARIŞMASI

Yarışma Amacı

 • Bir Deprem ülkesi olan Türkiye’de depremlere karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden birisi olan mobilya tasarımına farklı bir bakış açısı getirmek.
 • “Deprem öldürmez bina öldürür” ilkesinin geçerliliği ortadayken bir adım daha ileri giderek “Deprem öldürmez mobilya öldürür.” İlkesini kılavuz edinecek bir anlayışı geliştirmek.
 • İşbu yarışma marifetiyle elde edilecek mobilya tasarımlarının patentlerini almak; seri üretimlerini sağlamak; bu sayede depreme karşı etkin önlemler alınması doğrultusunda özgün tasarımların üretilmesine öncülük etmek.
 • Depreme karşı alınacak önlemlere katkıda bulunmak.
 •  Olası bir depremde can kaybını asgariye indirmek.
 • Endüstrimize ve mobilya sektörümüze yeni bir bakış açısı ve yeni bir enerji vermek. Bu alanda bir sektör oluşmasına önderlik etmek.
 • Tasarım eğitimi, sanatı ve kültürüne özgün katkılarda bulunmak.

Yarışma Takvimi

Duyuru                                                16 Şubat 2015

Eser teslimi için son tarih                   15 Mayıs 2015

Jüri Toplantısı                                    28 Mayıs 2015

Ödüllerin Açıklanması                        8 Haziran 2015

Ödül Töreni                                        11 Haziran 2015 (The Ness Hotel – Gala Yemeği)

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Özellikler

 • Yarışmaya gönderilecek eserlerde depreme karşı önlem özelliği taşıması şartı aranır. Gerçekleştirilme imkânları ve ekonomiklik göz önünde bulundurulan diğer sanatsallık harici öğelerdir.
 • Her ne kadar somut bir format önerilmese ve tasarımcılar eserlerini oluştururken özgür bırakılsa da yarışmacılardan tasarım sanatına ait genel kabul görmüş ifade tekniklerini ve tasarım ilkelerini eserlerinde yetkin bir şekilde yansıtılmaları beklenir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün ve yarışmacıya ait olduğunu; herhangi bir kaynaktan iktibas ya da taklit edilmediğini yarışmacı bizzat taahhüt etmiş sayılır. İleride doğabilecek herhangi bir yetki tartışmasında yarışmacının bu beyanı esas alınır. Beyana aykırı bir durum söz konusu olursa yürürlükteki yasal müeyyideler devreye girer.
 • Şahısların dışında; ekip, grup ya da şirket olarak yarışmaya katılmak mümkündür. Böyle bir durumda katılımcı grubun seçeceği bir ekip başı yarışma kurulu tarafından muhatap alınır. Ekip başının paydaşları ile arasındaki hukuk yarışma kurulunu ilgilendirmez.

Yarışma Jürisi

Prof. Dr. Bekir Çakır (Jüri Başkanı – KOÜ Rektör Yardımcısı)

Prof Dr. Nevnihal Erdoğan (KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Doç. Dr. Deniz Demirarslan (KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Neşe Çakıcıalp (KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Bşk. Yrd.)

Mehmet Kıldiş (KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)

Raportör ve İletişim Elemanı

Talih Güven (KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – Uzman)

Katılım Koşulları

 • Yarışma uluslar arası olup ilgili bir tasarım fakültesinden mezun olsun olmasın tüm ülkelerden yetkin tasarım diline sahip tüm tasarımcılara açıktır.
 • Yarışma Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık,  İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Metalurji, Peyzaj, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Güzel Sanatlar bölümleri öğrencileri başta olmak üzere yetkin bir ifade dili olduğuna inanan tüm öğrencilere de mezunlarla birlikte açıktır.
 • Yarışmaya gönderilen projelerin daha önce herhangi bir yerde sergilenmemiş, başka bir yarışmaya gönderilmemiş, herhangi bir ticari sunumu yapılmamış, herhangi bir patent ya da telif  anlaşmasına konu edilmemiş olması gerekir.
 •  Yarışmaya gönderilen eserlerle birlikte içinde adres ve iletişim bilgilerinin olduğu ve özellikleri aşağıdaki fasılda tarif edilen bir dilekçe ve/veya taahhütname gönderilmelidir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecek; lakin ödül almamış olanların haklarını ihlal etmemek adına herhangi bir amaçla herhangi bir yerde kullanılmalarına izin verilmeyecek; eserler gizli tutulacak; yarışmadan makul bir süre sonra da topluca imha edilecektir.
 • Jüri herhangi bir derecede ödüle layık eser bulamadığı taktirde bu kategoride ödül vermeyebilir.
 • Yarışmacılara ödüllerini temsilen belgeleri Sempozyumun Gala Yemeğinde (12 Haziran 2015 Ness Hotel Kocaeli) törenle takdim edilir. Ödül ederi bu tarihten sonra en geç bir ay içinde ödenir.

Katılım Şekli ve Adresi

 • Yarışmaya katılacak eserler A3 boyutundaki proje kâğıdına istenirse bilgisayar ortamında istenirse de dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarlanmış olmalıdır. Eser beyaz zemine, ölçekli olarak en az üç farklı şekilde tasarlanmış olarak gönderilecektir. Tasarımcı dilediği sayıda pafta ve dilediği teknikle eserini ifade etmekte serbesttir. Yarışma kurulu pafta sayısının 6 adedi aşmamasını tavsiye eder. Eserlerin dijital tasarımında 300 dpi, 24 Bit renk derinliği gerekir. Pafta üzerinde “yapıştırma” işlemleri kabul edilmez.
 • Yarışmacı eserini postada zarar görmeyecek şekilde kargo ile aşağıdaki adrese göndermeli; yapıtının dijital kopyasını da Bir CD’ye kaydedilmiş olarak JPEG formatında kargoya eklemelidir.
 • Yarışmacıların gönderdiği eserlerin her paftasında adı ve soyadı; ekip olarak katılıyorlarsa ekip başının adı ve soyadı sağ üst köşede yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmacılar diledikleri sayıda eserle yarışmaya katılabilirler. Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacıların her eserleri için ayrı bir kargo zarfı düzenlemeleri gerekir.
 • Yarışmacı eserin A3 paftaları ve CD dışında bir başvuru dilekçesi doldurarak ıslak imzalı olarak kargo paketine koymalıdır. Dilekçede “Yarışmanın koşullarını kabul ediyorum.” İbaresi yer alacak en altta iletişim ve kimlik bilgileri bulunacaktır. İletişim ve kimlik bilgileri bölümünde yarışmacının adı, soyadı, mesleki titri, varsa diplomasını aldığı kuruluşun adı, iletişim adresi, telefon ve GSM numaraları, e-mail adresleri ve özellikle T.C. Vatandaşlık numarası yer almalıdır. Yarışmacıların gönderi tercihleri yüzünden oluşabilecek gecikmelerden yarışma organizasyonu sorumluluk taşımaz.
 • Yarışma rumuzsuz ve açık isimle yapılacaktır. Hakkaniyet ve dürüstlük ilkeleri geçerli olduğundan dolayı yarışma jürisinin birinci derece yakınları ve Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için bir kısıtlama söz konusu değildir.

 

GÖNDERİM ADRESİ

Begüm AYDIN veya Çağla ABANOZ

0530 175 6546

The NESS HOTEL Kocaeli

Yeniköy Merkez Mah. Mine Çiçeği Sk. No:1

Başiskele – KOCAELİ

 1. ULUSLAR ARASI DEPREM SEMPOZYUMU RESMİ SİTESİ: http://www.kocaeli2015.org/

Facebook :  https://www.facebook.com/kocaeli2015?fref=ts

tasarim@kocaeli2015.org

 

Ödüller:

Birincilik                     5.000 TL

İkincilik                                   2.500 TL

Üçüncülük                   1500 TL

Mansiyon                    500TL (İki Adet)

Satın Alma                  250TL (Dört Adet)

Özel Şartlar: (Patent ve Telif Haklarına Dair)

 1. Ödüle, mansiyona ya da satın almaya değer bulunan eserlerin sahipleri eserlerin eğitsel, kültürel ya da ticari olmak üzere patent, telif ve kullanım haklarını Kocaeli Üniversitesine devretmiş sayılır.
 2. Kocaeli Üniversitesi bu hakları eğitim, öğretim, yayın, kültür, sergi, üretim, imalat, ticari hakların devri gibi dilediği her türlü hususta kullanmakta serbesttir.
 3. Buna mukabil Kocaeli Üniversitesi eserin devir hakları sonucu ortaya çıkacak mali değerlerden eser sahibini yararlandırmak için azami gayret ve özeni göstermekle mükelleftir. Olası bir patent hakkı söz konusu olduğunda eser sahibinin hakları gözetilecek ve bu konuda kendisinin de Kocaeli Üniversitesi ile birlikte bu haklardan yararlanması sağlanacaktır.
 4. Bu konuda yürütülecek görüşme ve yapılacak antlaşmalarda Kocaeli Üniversitesi tek yetkilidir ve yetkiyi paylaşmaz. Ancak anlaşma sonuçlarını ve antlaşmadan doğan yükümlülük ve menfaatleri eser sahibine bildirmekle mükelleftir.
 5. Yarışmada herhangi bir ödül ya da satın alma kazanmadığı halde, sergileme esnasında beğeni kazanan eserlere herhangi bir idari ya da ticari kuruluş talip olursa Kocaeli Üniversitesi eser sahibi ile söz konusu kuruluşun aralarında özgür bir akit yapmasına müdahale etmez. Bu konuda Üniversiteden beklenen bir hizmet varsa bunu sunmaktan memnuniyet duyar.
 6. İşbu yarışmadan elde edilen eserler ve hakları ile ilgili doğabilecek herhangi bir ihtilafta T.C. Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir.
 7. Bu yarışmaya katılanlar, bu yarışma yönetmeliğinde yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Kocaeli Üniversitesi – 5. Uluslar arası Kocaeli Deprem Sempozyumu