Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

• Yarışmanın adı: “Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması”dır.

• Yarışma Bölümleri:

Yarışma 5 ayrı kategoride düzenlenecektir:
• “Denizli’nin Eski Meslekleri”
• “Denizli’de Kent Merkezinde Yaşam”
• “Denizli’nin Parkları”
• “Denizli’nin Antik Kentleri”
• “Denizli’nin Gölleri” 

 Genel kurallar:
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2014-2018 yılları içinde Denizli ili ve ilçelerinde veya köylerinde çekilmiş olmalıdır.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konularda, fotoğraflarına sanatsal yorumlarını (fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler) katmakta özgürdürler.
• Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya her kategoride en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) “renkli” ya da “siyah beyaz” fotoğraf gönderilebilir.
• Fotoğraf üzerinde isim tarih vs. olmayacaktır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ayrıca bu durum kural ihlali sayılır.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
• Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

• Ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını vermek zorunludur, aksi halde alınan ödül iade edilecektir. .
• Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
• Denizli Büyükşehir Belediyesi, sergileme ödülü alan fotoğraflar dışında sergileme bedelini ödeyerek kullanmak istediği fotoğrafları satın alır. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartı kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir telif hakkı talebinde bulunmayacaklardır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı ve ödül alan fotoğraflar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı izni alınmak şartı ile başka yayınlarda da kullanılabilecektir.

• Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarih : 07 Ekim 2018 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 12 Ekim 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 16 Ekim 2018
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 09 Kasım 2018 saat:17.00

Ödüller (Her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere):
Birincilik 4.000.00TL
İkincilik 3.000.00TL
Üçüncülük 2.000.00TL
Mansiyon (4 adet) 500.00TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.00TL
• Yarışmaya ilişkin ayrıntılı veya daha fazla bilgi için; Basın Yayın ve Halkla Dairesi Başkanlığı’nın 0-258-280 20 20 dahili 2103 ve 2101 nolu telefonlarından bilgi alabilirler.