Denizli Aydem Fen Lisesi eTwinning Proje Ekibinin Mimarlar Odasını Ziyareti

mimarlar odasi ziyaret2030 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık oluşturmak için Avrupa’nın 4 farklı ülkesinden 10 adet lise düzeyinde okulla birlikte yürüttüğümüz “HOW TO BUILD AT LOCAL SCALE: SUSTAINABLE ACTIONS ALL OVER THE WORLD” adlı eTwinning projemizin tanıtımı ve geniş topluluklara yaygınlaştırılması için Aydem Fen Lisesi etwinning proje ekibi olarak proje koordinatörü İngilizce öğretmenimiz Işın Pehlivan ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz Elif Yılmaz eşliğinde Denizli Mimarlar Odası başkanı Özlem Durdu Kabel’i ziyaret ettik. Yönetim kurulu üyelerinin de sıcak ev sahipliği yaptığı ziyaretimiz sırasında projemizi tanıttık ve yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi aktardık.

Temel amacı sürdürülebilirlik kavramının bütüncül bir biçimde ele alınması olan projemizde öncelikle yerel sürdürülebilirlik lehine farklı iyi uygulama örneklerinin ele alındığı dünya çapındaki çok çeşitli mimari örnekleri, uluslararası gruplarla detaylı bir biçimde incelediğimizi görsellerle zenginleştirerek anlattık. Yüksek teknoloji mimarisi, bina direnci, kentsel geri dönüşüm, sosyo-sanatsal performanslar, topluluk girişimleri, geçici mikro müdahaleler ve arındırılmış çevre düzenlemesi gibi parametrelere dayanarak yapılan bu binaların SWOT analizlerini Mural adlı dijital platform üzerinde yaptığımızı aktardık. Analiz sonuçlarını ekolojik, ekonomik, siyasi ve kültürel faktörlere göre yaparak renklendirdiğimiz Circle of Sustainability “Sürdürülebilirlik Çemberi” özellikle dikkat çekti.

Projemiz Denizli Mimarlar Odası Yönetim Kurulunun çok ilgisini çekti. Yeni kurdukları Sürdürülebilirlik Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak adına ileri bir tarihte daha fazla bir kitleye daha geniş bir sunum yapmak için söz vererek veda ettik.

Bu ziyaret sonrasında etwinning proje ekibi olarak aslında gerçekten ne kadar önemli bir projeye imza attığımızı fark ettik. Tıpkı projemizin başlığında da dediği gibi yerel ölçekte sürdürülebilirliği sağlayarak dünyanın her yerinde sürdürülebilir eylemler yapabileceğimizi anladık. Umuyoruz ki bu projeler sayesinde biz gençler dünyayı biraz da olsa güzelleştirebiliriz.

https://aydemfenlisesi.meb.k12.tr/icerikler/etwinning-proje-ekibimizin-mimarlar-odasini-ziyareti_12863344.html