Denizcilik Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Konulu Bilimsel Makale Yarışması

Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi
sonrasında yapılacak etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in denizcilik tarihimize
yapmış olduğu katkıların ortaya çıkarılması konusunu da kapsayan denizcilik tarihimizin
araştırılmasına yönelik konularda “Denizcilik Tarihi Üzerine Bilimsel Makale Yarışması”
düzenlemiştir.

Bilimsel makale yarışmasının amacı; Türk denizcilik tarihi mirasımızı araştırmak ve
gelecek nesillere aktararak denizciliğimize sahip çıkmak, denizcilik tarihi alanında çalışacak
akademisyenlerin çalışmalarını desteklemek ve teşvik ederek ödüllendirmektir.

Bilimsel Makale Yarışmasının Konuları
Türk ve Dünya Denizcilik Tarihi alanındaki araştırmaları kapsayacak bilimsel makale
yarışmasının konuları aşağıdadır.
a. 30 Haziran 2018 tarihinde vefat eden ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Türk
ve dünya denizcilik tarihine katkıları,
b. Ünlü Türk bilgini Piri Reis’in çizmiş olduğu haritaların modern dönemde çizilen
haritalarla karşılaştırılarak doğruluk ve gerçekliklerinin ortaya çıkarılması,
c. Amerika kıtası ne zaman, nasıl ve kimler tarafından keşfedildi?
d. Dünya denizcilik tarihinin tarihsel süreci içerisinde matematik biliminin deniz
haritalarının yapımı ve seyir aletlerinin geliştirilmeleri üzerine katkıları,
e. Yükseliş döneminde Osmanlı Devleti Donanmasının Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda
icra ettiği harekâtların Osmanlı ve Türk denizcilik tarihi içerisindeki yeri ve önemi.

Bilimsel makale yarışması sıralamasında ilk üçe girmiş olan çalışmalara takdim edilecek para ödülleri aşağıdaki gibidir:
Birinci : 15.000 TL
İkinci : 5.000 TL
Üçüncü : 2.000 TL

DENİZCİLİK TARİHİ VE PROF. DR. FUAT SEZGİN KONULU BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI DETAY VE BAŞVURU FORMU