Deniz Yıldızı Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

Deniz Yıldızı Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

Deniz Yıldızı, İstanbul’da okuyan lise öğrencilerinin 3 veya 4 kişilik takımlar oluşturarak, günlük hayatta karşılaştıkları bir soruna çözüm üretmelerini ve bu yolla sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını hedeflemektedir.

Yarışmaya Başvurmak için Son Gün: 16 Ekim 2017

Resmi Kurallar

Bu yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde okuyan uygunluk kriterlerine uyan öğrencilerin ve danışmanlarının katılımına açıktır. Yarışma Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ofisinin desteğiyle düzenlenmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin akrabaları ya da sosyal sorumluluk projeleri alanında tecrübeli başka birisi öğrencilere danışmanlık yapabilir. Yarışmaya katılan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır.

1 – Yarışma Tarih ve Zamanları
Kesişen Yollar Derneği tarafından hazırlanan Deniz Yıldızı Proje Yarışması 28.08.2017 09:00
(Türkiye Yerel Saati) itibariyle başvuruları almaya başlar ve 16.10.2017 17:00 (Türkiye Yerel Saati) itibariyle başvuru alımına son verir. Yarışmada önemli tarihler aşağıdaki gibidir. Kesişen Yollar Derneği bu tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Aşama Tarih
Başvuruların alınmaya başlanması 28.08.2017
Son başvuru tarihi 16.10.2017
Proje teklif raporlarının toplanması 23.10.2017
Birinci ara rapor son teslim tarihi 20.11.2017
Sabancı Üniversitesinde eğitim 10.12.2017
İkinci ara rapor son teslim tarihi 26.02.2018
Final Sunumları 05.03.2018

2 – Uygunluk Kriterleri

2.1 – Yarışmacı Uygunluk Kriterleri

Yarışmaya yarışmacı olarak katılabilmek için aşağıda belirtilen kriterler sağlanmalıdır.
1. Yarışma başlangıç tarihi itibari ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
bir lisenin öğrencisi olmak
2. Yarışma süresi boyunca mezuniyet durumundan başka herhangi bir neden olmaksızın
lise ile ilişiğinin kesilmemesi
3. Eğer öğrenci on sekiz yaşının altında ise aile bireylerinin öğrencinin yarışmaya katılmasına
izin verdiğini “Aile İzin Formu” ile Kesişen Yollar Derneği’ne bildirmesi
4. Yarışmaya gönüllü olarak katılmak istemek
5. Yarışmaya dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji farkı gözetmeksizin yukarıdaki kriterleri
sağlayan herkes katılabilir.

2.2 – Proje Danışmanı Uygunluk Kriterleri

Yarışmaya proje danışmanı olarak katılabilmek için aşağıda belirtilen kriterlerden en az biri
sağlanmalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede sözleşmeli ya da tam
zamanlı olarak öğretmen olmak
2. Daha önce sosyal sorumluluk projelerinde görev almış olmak
3. Takım üyelerinden birinin akrabası olmak
4. Bir kişi birden fazla proje grubuna danışmanlık yapamaz.

2.3 – Takım Uygunluk Kriterleri
Yarışmaya katılan takımlar için aşağıda belirtilen kriterler sağlanmalıdır.
1. Takımlar üç ya da dört yarışmacıdan oluşabilir.
2. Takımlar en fazla bir proje danışmanı bulundurabilir.
3. Takımlardaki yarışmacılar yarışmacı uygunluk kriterlerini sağlamalıdır.
4. Takımların proje danışmanı proje danışmanı uygunluk kriterlerini sağlamalıdır

2.4 – Mentorluk Uygunluk Kriterleri
Mentorlar, projelere tecrübelerini aktaran kişilerdir. Mentor olabilmek için aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak gerekmektedir.
1. Daha önce sosyal bir girişim ve/veya proje ile başarı sağlamış olmak
2. Daha önce sosyal girişimlere ve/veya projelere danışmanlık yapmış olmak
3. Başarılı bir projede takım kaptanlığı yapmış olmak
4. Benzer yarışmaların jürisinde bulunmuş olmak
5. Eğitim alanında yüksek öğrenim (yüksek lisans ve/veya doktora) diplomasına sahip olmak

2.5 – Yarışma Jüriliği Uygunluk Kriterleri
Jüri üyeleri belirlenirken, adayların eğitim, sosyal sorumluluk, girişimcilik vb. alanlarda tecrübeli olmalarına dikkat edilmiştir.

3 – Proje Uygunluk Kriterleri
Projelerin temel amacı karşılaşılan bir sosyal probleme çözüm üretmek olmalıdır. Geliştirilen
çözümler hiçbir dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve cinsel yönelimi, siyasi grubu ve bunlarla sınırlı
kalmamak üzere hiçbir kesimi hedef almamalıdır, hiçbir kesim için ayrımcılık yapmamalıdır.
Teklif edilen proje uygulanabilir olmalıdır. Eğer proje uygulanabilir değilse yarışma süresince
uygulanabilir hale getirilene kadar üzerinde çalışılması şartı ile yarışmaya kabul edilebilir. Teklif edilen projeler özgün olmalı ve çalıntı olmamalıdır.

4 – Yarışmaya Katılamayacak Kişiler
Yarışma süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede öğrenci
olmayan hiç kimse yarışmaya katılamaz

5 – Yarışmaya Başvuru Aşamaları
Yarışmaya başvuru ile ilgili detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm başvurular online olarak kabul edilecektir.

6 – Teknik Gereksinimler
Dil: Yarışma süresince sadece Türkçe ve İngilizce dil olarak kabul edilecektir. Tercih edilen dilin Türkçe veya İngilizce olması yarışmacılara herhangi bir avantaj ya da dezavantaj sağlamayacaktır.

7 – Ödüller
• İlk 3 takıma sürpriz gezi (gezinin bazı detayları kazanan takımlar ile beraber belirlenecektir)
• 2018 – 2019 döneminde Kariyer Koçum programına katılma hakkı
• 1., 2., 3. takımların adına seçecekleri derneklere sırasıyla 400 TL, 300 TL ve 200 TL bağış
yapılması
• 1., 2., 3. takımların her üyesine sırasıyla 350 TL, 300 TL ve 250 TL değerinde kendileri
seçecekleri ve kişisel gelişimlerinde kullanabilecekleri hediye çeki (eğitim kazananların
istediği alanda, hobilerini geliştirmeye yönelik olabilir)
Ödüller sekizinci kısımda belirtilen kriterlere göre sahiplerini bulacaktır.

8 – Değerlendirme

Projelerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek kriterler aşağıdaki gibidir:
Proje teklif raporlarının değerlendirilmesi:

• Seçilen sorunun analizi
• Takımın soruna yaklaşımı ve sorunla ilgili değerlendirmeleri
• Çözüm önerileri
• Projenin uygulanabilirliği
• Projenin genellenebilirliği
• Projenin sürdürülebilirliği
• Çözümler için gerekli kaynakların analizi
• Geliştirilen çözüm uygulandığında elde edilebilecek etki ve değişim
• Proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçlar

Ara raporların ve final raporunun değerlendirilmesi:
» Takımın motivasyonu
» Geliştirilen çözümler
» Çözümler için gerekli kaynakların analizi
» Proje üyeleri tarafından zamanın ve diğer kaynakların etkili kullanımı
» Pilot uygulamada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
» Geliştirilen çözüm uygulandığında yaratılacak etki ve değişim
» Proje üyelerinin soruna ve genel olarak sosyal sorunlara bakış açılarındaki değişimler ve
elde ettikleri kazanımlar
*Kesişen Yollar Derneği yarışmacıları, takımları, danışmanları, jüri üyelerini ve proje danışmanlarını bir neden belirtmeksizin
kabul etmeme, eleme ve yarışmaya uygunluğunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
**Kesişen Yollar Derneği bu kuralları değiştirme hakkını saklı tutar.

Deniz Yıldızı Proje Yarışması Kayıt Formu