DENİZ TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından “deniz” konusunda sinema aracılığıyla kamuoyu duyarlılığı yaratılabileceği düşüncesiyle gerçekleştirilen etkinliğin amacı; ortaya çıkacak yaratıcı ve sinematografik eserler ile deniz kültürünü yaygınlaştırmak, genç kuşaklara denizcilik kültürünü sevdirmek ve insanlığın ortak yaşam alanlarından biri olan deniz konusunda “farkındalık” yaratmaktır. Ayrıca yarışma, kısa film, belgesel ve anlandırma film yapımlarını özendirmek, bu alanlarda katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunmak amacını da taşımaktadır.

Yarışmaya Ocak 2009 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve canlandırma filmler ile 30 dakikadan uzun olmayan belgesel filmler katılabilir.
Kategorilerin her birinde yarışma açılabilmesi için en az 6 filmin başvurmuş olması gerekir. Aksi halde o dalda yarışma açılmayacaktır.
Tüm formatlarda (film veya video) çekilmiş yapımlar yarışmaya başvurabilir.
Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.
Filmler DVD formatında üç (3) ayrı kopya olarak gönderilir.
Gönderilecek DVD kopyaların üzerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi, yapım tarihi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.
Her aday en fazla iki film ile başvurabilir.
Filmin yönetmeni, filminde, telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” gibi eserleri kullanmış ise, telif hakları ile ilgili yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Telif hakları alınmamış yapımlar yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru belgesini Yarışmanın web sayfasından sağlayabilirler. Başvuru belgeleri doldurularak en geç 30 Mayıs 2011 tarihine kadar yarışma yönetimine ulaştırılmalıdır. Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar yarışma yönetimine;
Başvuru formunu,
Eserin 3 adet DVD kopyasını,
Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğrafı,
Yönetmenin fotoğrafını
           teslim etmelidir.

Yarışmaya başvuran filmlerin DVD kopyaları arşivlenmek üzere yarışma yönetiminde kalır. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Üniversitesi etkinliklerinde gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır: Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar 10 Haziran 2011 tarihinde web sayfası aracılığıyla duyurulacaktır. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin e-posta adreslerine doğrudan bildirilecektir. Ön Değerlendirme Kurulu, yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzmanlardan oluşur. İkinci aşamada finale kalan filmlerin nihai değerlendirmesi beş kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır. Seçici Kurul, Yarışma Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

Seçici kurulların farklı kategorilerdeki değerlendirmeleri sonucunda belirlenen en iyi filmlere ödül olarak plaket ve 5000 TL verilmesi öngörülmektedir.
KURMACA
En iyi film 5000TL

BELGESEL
 En iyi film 5000TL

CANLANDIRMA
En iyi film 5000TL

Seçici kurul mansiyon verebilir. Mansiyon ödülü, plaket ve 1000 TL’dir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız