Deniz Kaplumbağası Popülasyonlarının Araştırılması ve Korunması-2013

Deniz Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması için bizimle çalışacak gönüllü öğrenciler aranmaktadır…

Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez 2010 yılında nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının nesillerini devam ettirmelerini sağlamak üzere koruma çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak, insanların doğaya ve nesli tehlike altında olan canlılara karşı farkındalıklarını arttıracak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Merkez faaliyetleri başta üniversitemizin diğer birimleri olmak üzere T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde çalışmaktadır.

Çanakkale ülkemizde balıkçılığın en yoğun olarak yapıldığı illerimiz arasındadır. Deniz kaplumbağaları istemeden de olsa balıkçıların kullandığı ağlara ve/veya oltalara takılmakta ve zarar görebilmektedir. Bu çeşit kaplumbağaları iyileştirmek üzere bölgede bir kurtarma ve iyileştirme biriminin kurulması Merkez’in hedefleri arasındadır. Bu konuda kaynak bulma çalışmaları içerisindedir. Merkez kapsamında yapılan çalışmalar gönüllülük esasına dayalı, karşılıksız yardımlaşma, özveri, dürüstlük, sevgi ve güven ön planda tutularak gerçekleştirilmektedir. Kısıtlı imkânlar ile nesilleri tehlike altında olan canlıları korumak için çok sayıda gönüllü öğrenci özverili olarak çalışmaktadırlar.

Deniz kaplumbağalarının evrimi ve filogenisi;
Deniz kaplumbağaları 200 milyon yıldır tüm Dünya denizlerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Deniz kaplumbağalarının evrimsel sürecine bakarsak çok az değişime uğradıkları görülebilir. Bilinen ilk deniz kaplumbagası fosili 150 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Bu fosil Santanachelys gaffneyi’ne ait olup 20 cm boyundadır. Mesozoik çağın Kratese döneminin sonlarında (65–135 milyon yıl önce) deniz kaplumbağaları Toxochelidae, Protostegidae, Cheloniidae, Dermochelyidae familyalarından ortaya çıkmış ve dünya sularına yayılmışlardır. Bu familyalardan sadece Cheloniidae ve Dermochelyidae familyaları günümüze kadar yaşama şansı bulmuşlardır.

Deniz kaplumbagaları hayvanlar âleminin omurgalılar şubesi, sürüngenler sınıfı, kaplumbağalar takımında yer almaktadır.

Cheloniidae familyasına ait olan türler; Caretta caretta, Chelonia mydas, Ertmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys olivacea, Natator depressus ve Dermochelyidae familyasına ait Dermochelys coriacea’dır.

Dünya denizlerine yayılmış olan deniz kaplumbağaları 2 familya altında 7 tür olarak bilinmektedir. Ayrıca Chelonia agassizii (Doğu Pasifikte bulunan) deniz kaplumbağası bazı araştırmacılar tarafından özellikleri bakımından Chelonia mydas türünden ayrı tutulup farklı bir tür olarak (C. agassizii) , bazı araştırmacılarda tarafından ise alttür olarak (C.mydas agassizii) kabul edilmektedir. Ancak Pasifik yeşil kaplumbağasının, yeşil kaplumbağanın pasifik soy hattının bölgesel ve fazla pigmentli bir alt populasyonu olduğu moleküler çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur.

Türkiye Denizlerinde Dağılış Gösteren Deniz Kaplumbağası Türlerinin Genel Özellikleri;

C. mydas; Erginlerinde egri karapaks uzunlugu 120 cm, karapaks genis ve oval sekildedir. Bas öne dogru ve yuvarlagımsı, ortalama 15 cm çapındadır. Karapaks rengi, yavrularda siyah, genç bireylerde kahverengi, yetiskinlerde yesil renktedir. Plastron rengi, yavrularda beyaz, yetiskinlerde yesilimsidir. Kafada 1 çift prefrontal plak, 4 çift postorbital plak ve karapaksta 4 çift kostal plak mevcuttur. Yüzgeçlerinin kenarında 1 tırnak vardır ancak yavrularda bazan 2 tırnak olabilmektedir. Kum üzerinde bıraktıkları izin genisligi 100–130 cm arasında degismektedir, simetrik yürüyüs sekilleri vardır. Bir yuvaya bıraktıkları yumurta sayısı ortalama 110–130 ve yumurtalarının çapı 40–46 mm arasında degismektedir. Vücut agırlıkları ortalama 230 kg kadardır.

C. caretta; Erginlerinde eğri karapaks uzunluğu 90–105 cm kadardır. Karapaks yuvarlak olup kuyruğun üzerine dogru 5. kostal plak kalınlaşmıştır ve genç bireylerde karapaks üzerinde çıkıntılar mevcuttur. Erginlerinin ortalama 28 cm çapında olan büyük kafası ve kuvvetli çenesi vardır. Karapaks yavrularda koyu renkte, erginlerde ise kırmızımsı-kahverengidir ve plastron sarımtırak turuncu renklidir. Plastronda 3 çift inframarjinal plak, karapaksta 5 çift kostal plak ve kafada 2 çift prefrontal plak bulunmaktadır. Yüzgeçlerin kenarında iki tırnak vardır. Kum üzerinde bıraktıkları izlerin genisligi 70–90 cm arasında degisip asimetrik yürüyüs sekilleri vardır. Bir yuvaya bıraktıkları yumurta sayıları ortalama 90–130, yumurtalarının ortalama çapı ise 39–43 mm arasında degismektedir. Vücut agırlıkları; Batı Atlantik’te 180 kg, Akdeniz’de 100 kg, Avustralya’da 150 kg kadardır.

Alo Dekum Hattı Telefon: 0538 416 16 36
E- posta: [email protected]

2013 Koruma Çalışmaları İçin İletişim
Dr. Bektaş Sönmez E- posta: [email protected]
Doç. Dr. Şükran Yalçın Özdilek E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin