Deniz Feneri Derneği Fotoğraf Yarışması

Deniz Feneri Derneği
Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Konu:
“İyilik”tir.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma; Sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmamız; Seçici Kurul üyeleri, Deniz Feneri Derneği yönetimi ve çalışanları, TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
– Yarışmacılar, en çok 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
– Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.  Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakkı:
– Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Deniz Feneri Derneği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Deniz Feneri Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Deniz Feneri Derneği ile fotoğrafçıya aittir.
– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Deniz Feneri Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
– Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Deniz Feneri Derneği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Deniz Feneri Derneği’nin www.denizfeneri.org ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr ile www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.  Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi Deniz Feneri Derneği’nin www.denizfeneri.org.tr sayfasındaki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

– İsimlendirme:
– 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
– 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
– 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
– 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril YILMAZ’ın Sayısal 1 no’lu “İyiliğin Rengi” adlı fotoğrafı için adlandırma “TRomeryD1_iyiligin_rengi” veya 2 no’lu “Kalbin aynası” adlı fotoğrafı için “TRomeryD2_kalbin_aynasi” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Deniz Feneri Derneği sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 25 Haziran 2015
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 27 Eylül 2015 saat 23.00 (TSI)
Fotoğrafların Değerlendirmesi : 03 Ekim 2015
Sonuç Duyurusu : 07 Ekim 2015
Fotoğraflar ileriki tarihlerde açık/kapalı mekânlarda sergilenecektir.

Ödüller:
Birincilik 5000 TL + 10 Yetime 100 TL harçlık
İkincilik 3000 TL + 5 Yetime 100 TL harçlık
Üçüncülük 1500 TL + 3 Yetime 100 TL harçlık
Mansiyon (3 adet) 500 TL
Sergileme (en fazla 35 eser) –

Jüri (soyadına göre alfabetik sırayla):
Av. Mehmet CENGİZ Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı
İsmail Hakkı GURBETÇİ Fotoğraf Sanatçısı
Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı
İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı
Jüri en az üç üye toplanabilir.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
Yarışma Danışmanı: Murat Gür [email protected]

Yarışma Sekreteryası:
Rahşan OTO (Deniz Feneri Derneği adına Proje Sorumlusu)
Telefon : 0 533 566 62 38 – 0 212 414 60 13
E-posta : [email protected]

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/054 patronaj ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin