DENİB 5. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI

 

DENİB

 1. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN KONUSU

Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından; ulusal ölçekte, toplam 2 kategoride düzenlenmektedir.

 

Yarışmaya, T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olan 18 -30 yaş arası  gerçek kişiler katılabilir.

 

Yarışma teması TECH  ANATOLIA  olarak belirlenmiştir.

 

Kategoriler:

1-  Ev Giyimi  (Bornoz, Rahat Günlük Ev Kıyafetleri, Gecelik, Pijama vb.)

2- Plaj Giyimi(Mayo hariç mayo üzerine giyilebilen her türlü kıyafet ve beraberindeki aksesuarlar.)

 • Her bir tasarımcı , Yarışmaya ;

1 bayan= ev giyimi

1 erkek = ev giyimi

1 bayan= plaj giyimi

1 erkek= plaj giyimi

olmak üzere genel konsept içinde 4 çizim sunmalıdır.

 

YARIŞMANIN AMACI

 

“ Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”, Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) Türkiye’de ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışması dır.

 

Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında,

 • Özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde niş bir sektör olarak var olan ancak bilinmeyen Ev ve Plaj Giyimi sektörünü güçlendirmek,
 • Adı geçen sektörde, Uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Ev ve Plaj Giyimi sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Denizli’de ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak başta gelmektedir.

 

 

 

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

a-  Türkiye veya KKTC vatandaşı olmak,

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 18 yaş üzeri 30 yaşından gün almamış olan gerçek kişiler.
 • Yarışmaya grup halinde katılım sağlanamaz.
 • Daha önce herhangi bir Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında dereceye girmemiş olmak.
 • Denizli İhracatçılar Birliği’nin herhangi bir çalışanı, birinci dereceden yakın akrabaları, jüri üyelerinin yakınları veya jüri üyelerinin çalıştığı kurumlardan yarışmaya katılım sağlanamaz.

 

Yarışmacılar, yukarıdaki şartlara uyan belgeleri sunmakla yükümlüdür.

 

YARIŞMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1- Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan DENİB sorumlu tutulamaz.

 

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir.  Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.

 

 1. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 2. Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 

4.Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Yarışmaya başvuran projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

 1. Başvuru formunun başvuran kişi tarafından imzalanması veya firma tarafından kaşelenmesiyle birlikte bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 

 1. Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında DENİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.

 

8- Jüri üyeleri, DENİB tarafından oluşturulacak olup, DENİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

 

TEKNİK ŞARTLAR

 

Katılımcılar başvuru dosyasında yarışmanın ilk elemesinde çizim (desen ) ve çizimlerine ilişkin görsellerin yer aldığı CD’ye yer vermelidir. Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

 

Yarışmacıların Proje Dosyalarında Bulunması Gerekenler: 

 • Yarışmacılar, başvuru evraklarını ve tasarımlarını 50cm x 70cm ölçüsünde proje çantası içinde kapalı olarak teslim edeceklerdir. Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.
 • Yukarıdaki “Teknik Şartlar” bölümünde belirtilen özelliklerde hazırlanmış tasarımlara ilişkin çizimler ve gerekli görülmesi halinde kullanılacak kumaş veya aksesuara ilişkin örnekler.

(Her yarışmacı 2 kategoriden 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 4 çizim sunmak zorundadır.)

 • Her çizimin arkasına sağ üst köşeye başvuru yapılan kategorinin adı ve rumuz yazılmalıdır. Sunum paftalarında rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz bulunmamalıdır.
 • Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklama olması gerekmektedir. (en fazla 100 kelime). Bu açıklama tercih doğrultusunda fotoğraf, kısa film ya da yazı şeklinde hazırlanabilir.

 

Ayrıca Çizimlerin yer aldığı Proje Dosyası içinde kapalı bir zarfta aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir;

 • İnternetten temin edilecek Yarışma Katılım Formu ve taahhütname,
 • Kimlik Belgesi Örneği
 • Son mezun olduğu okula ilişkin öğrenci kimlik fotokopisi/mezuniyet belgesi veya iş yerinden alınan çalışma belgesi
 • Özgeçmiş ( En fazla 3 paragraf metin halinde yazılmalı.)
 • Finalistlerin sunmuş oldukları tasarımlarına ilişkin temayı anlatan kısa metin .
 • Yukarıda istenilen belgelerden

-Katılım Formu ve Taahhütnamenin (excel),

-Özgeçmiş ve Tema’nın (Word)

-Tasarım, renkli fotoğrafıyla ve tasarım şeklinin ise JPG formatının kaydedilmiş dosyaları içeren CD kaydedilerek, zarf içinde eklenmelidir.

 • Kapalı Kimlik zarfının üzerine Rumuz yazılarak kapatılmalıdır.

 

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

 

 • Ön eleme sonucunda 10 asil, 5 yedek finalist belirlenecektir.
 • Dereceye giren projeler, yapılacak Final Gecesi ile belirlenecektir
 • Tüm yarışmacılar eserlerini son başvuru tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.

 

DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi
 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği
 • Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu
 • Ürünün katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği
 • İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği
 • Ürünün yarışma genel konseptine uygun olması
 • Kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu
 • Tasarımlarda desen, aksesuar vb. kullanılacak öğelerin, Denizli’yi yansıtan çalışmalardan olması tercih sebebidir.

Yarışma şartnamesi, katılım formu ve taahhütname www.evveplajgiyimiyarismasi.com adresinden temin edilebilir. Söz konusu formun eksiksiz doldurulması ve yazıcıdan çıktı alınması gerekmektedir.

 

Yarışma sunum dosyaları elden, posta veya kargo ile en geç 10.06.2016 Cuma  saat 17.00’a kadar,  Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)  ARGE Eğitim ve Organizasyon Şubesi

Akhan Mahallesi  246 Sk. No:8 Pamukkale – DENİZLİ adresine teslim edilecektir.

 • Teknik şartlarda belirtilen standart dışında dosya teslimleri kabul edilmeyecektir.
 • Eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“DENİB Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 

BAŞVURU:

Her yarışmacı, yarışmaya www.evveplajgiyimiyarismasi.com web sitesinden temin edecekleri “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Başvuru Formu”nu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurup imzalayarak katılabilir. “Başvuru Formu” 10.06.2016 tarihine kadar elden veya kargo ile gönderilecektir.  Başvuru formunun ekinde yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz bulunması gerekmektedir.

Ayrıca formun sağ üst köşesine rumuz eklenmeli; yarışma ve yarışmacı kategorileri belirtilmelidir. Rumuz herhangi bir sayı veya harften oluşabilir. Örneğin;

 

RUMUZ: GÖKKUŞAĞI

YARIŞMA KATEGORİSİ:  EV GİYİMİ (BAYAN)

 

 • Sunum Dosyaları da, 06.2016 tarihi kadar elden veya kargo ile iletilecektir. Tasarımın yer aldığı herhangi bir sunum paftasının üzerinde yarışmacının ismi, imzası veya gerçek kimliğini ortaya koyacak bir ibare yer almamalıdır.
 • Yarışmacılar her tasarım için ayrı rumuz belirterek ve her tasarım ayrı zarfta olmak şartıyla her kategoride en fazla 1 tasarım ile yarışmaya katılabilirler.
 • Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategoriler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışma Son Başvuru tarihi :                                                                              10 Haziran 2016

Ön eleme                            :                                                                                 17 Haziran 2016

Finalist Bilgilendirme Toplantısı :                                                                      24 Haziran 2016

Atölye Çalışmaları Başlangıç Tarihi :                                                 Daha sonra belirlenecektir.

Genel Fitting ve Katalog Çekimi :                                                                      31 Ağustos 2016

Ödül Töreni Tarihi:                                                                                               30 Eylül 2016

 

Tasarımların teslim yeri Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) adresidir. Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Posta yüzünden meydana gelen gecikmelerden DENİB  sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 

 

 

 

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Ön elemede seçilecek 10 asil finalist ile 24 Haziran 2016 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı  yapılacaktır. Finalistler, 31 Ağustos  2016 tarihine kadar dikilmiş nihai ürünlerini DENİB’e  iletmiş olmalıdır. Dereceye giren katılımcıların isimleri,  ödül töreninde açıklanacaktır.

 

Dereceye giren tasarımlar DENİB arşivinde muhafaza edilir. Yarışmacılar DENİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

 

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü   :   10.000 TL

İkincilik ödülü     :     7.000 TL

Üçüncülük ödülü:     5.000 TL

Jüri Özel Ödülü   :     3.000 TL

 

Tasarım Yarışmasında dereceye giren yarışmacılardan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun bulunacak 1 kişiye 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkanı verilebilecektir.**

 

** Söz konusu Eğitime ilişkin detaylar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirlenir.

 

 

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

 

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Denizli İhracatçılar Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya yollanan tasarımlar iade edilmeyecektir.

 

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, DENİB’in, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

 

 • Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Denizli İhracatçılar Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

 

 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

 

 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

 

 • DENİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin DENİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için DENİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

 

 • DENİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, DENİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

 

 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Denizli İhracatçılar Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hukuki İhtilaflarda başvuru mercii Denizli Mahkemeleridir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

PROJELERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ

 

Projeler en geç, 10.06.2016 tarihi ve saat 17.00’a kadar aşağıda yer alan adrese postayla, kargoyla veya elden ulaştırılabilir.

 

İletişim Bilgileri:

 

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)

ARGE Eğitim ve Organizasyon Şubesi

Akhan Mahallesi . 246 Sk. No:8  Pamukkale- DENİZLİ

Tel: 0 258 274 66 88

Faks: 0 258 274 72 22

Email: arge@denib.gov.tr

Web: www.evveplajgiyimiyarismasi.com

 

NOT: YARIŞMANIN HER AŞAMASINDA ÇIKABİLECEK ANLAŞMAZLIKLARDA DENİB YARIŞMA KOMİTESİ KARARLARI ESASTIR.