DENGE KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. Konu:
“Denge”
TDK’da Denge:
1.  Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene.
2.  Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.
3.  Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar.
4.  Bkz. toplumsal denge.
5.  Siyasî güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
6.  Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
7.  Vücudun en küçük dayanak yüzey veya yüzeylerinde düşmeden durması.
2. Yarışma ve Katılım Koşulları
  Yarışma, jüri üyeleri, Fotografium.com çalışanları, ve Fotokritik.com çalışanları, Forum İstanbul AVM
yöneticileri  ile birinci dereceden akrabaları hariç tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 
  Yarışmaya renkli, siyah-beyaz veya deneysel fotoğraf türleri ile katılına bilir.
  Yarışma fotoğraf yarışması olup, fotoğraflar üzerinde yapılmış, fotoğrafın gerçekliğini tahrif eden, grafik sanat
alanının içerisine giren aşırı dijital müdahaleler elemeye sebep olabilir. 
  Dereceye giren fotoğrafların orijinal filmi veya RAW dosyası katılımcılardan lüzum görünürse istenebilir.
  Her fotoğrafçı yarışmaya en fazla bir (1) eser ile katılabilir. 
  Yarışma için eserler http://yarisma.fotografium.com adresindeki form doldurularak dijital olarak
gönderilecektir.
  Eserler JPG veya TIFF formatında , 72dpi çözünürlükte uzun kenarı  1200pikselden kısa  olmalıdır. Fotoğraflar 
3 MB’ dan fazla olmamalıdır.
  Fotoğrafların üzerinde çerçeve, imza vb bulunmamalıdır.

Birincilik Ödülü:        2.000TL değerinde hediye çeki             
İkincilik Ödülü:           1.000TL değerinde hediye çeki
Üçüncülük Ödülü:      500TL değerinde hediye çeki
Mansiyon (3 Adet):      Mansiyona hak kazanan yarışmacıların fotoğrafları 50*70 boyutunda kanvas baskı halinde
kendilerine gönderilecektir.
4. Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması:
Jürinin dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerin belirlenmesinin ardından sonuçlar
http://www.fotografium.com ve http://www.fotokritik.com web sitelerinden açıklanır. Jüri, ödül için uygun eser
bulamazsa ödül vermeyebilir. 
5. Sergileme
Sergi tarihi 16/11/2011 ve sergi mekanı Forum İstanbul AVM’dır.
Ayrıca seçilen fotoğraflar online olarak fotografium.com ve fotokritik.com üzerinde özel oluşturulmuş bir sayfada
sergilenecektir. 
6. Yarışma Takvimi
  Son Katılım Tarihi:  31 Ekim 2011
  Juri Degerlendirmesi:  3 Kasım 2011
  Sonuçların Duyurulması:  7 Kasım 2011
  Sergi Tarihi:    : 16-30 Kasım
 
7. Jüri: 
Mehmet Turgut- Fotoğraf Sanatçısı
Delizia Flaccevento- Fotoğraf Sanatçısı
Kerem Şeker- Fotoğraf Sanatçısı
Serhat Taykutgül- Fotoğraf Sanatçısı
Gökçe Pehlivanoğlu- Fotoğraf Sanatçısı
Tahir Yıldız- Fotografium.com
Ayça Çakırbilgiç- Fotokritik.com
Önder Yılman- Forum İstanbul AVM
 
8. Yayın ve Telif Hakkı
  Yarışmada sergileme ve Ödüle layık olarak görülen eserler, Fotografium.com ve/veya Fotokritik.com  ve/veya
Forum İstanbul AVM tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, posta kartı, web sayfası ve benzeri basılı ticari ve ticari
olmayan yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.  Ancak bu hak üçüncü şahıslara devredilemez. 

9. İletişim
Fotografium.com 
0 212 511 99 44
[email protected]