Deneyap Teknoloji Atölyeleri Eğitmenlik Başvuruları

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerindeki eğitmenlerini arıyor.

İlk 3 eğitim olarak belirlenen Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama ve Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersleri için yeni 18 ilde Eğitmen Başvuru Süreci başlamıştır.

Yarının teknolojisini üretecek gençleri yetiştirme hedefimizde bizimle birlikte olmak isteyen tüm eğitmenlerimizin başvurularını bekliyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2020

DENEYAP TÜRKİYE EĞİTMEN BELİRLEME ŞARTNAMESİ
Deneyap Türkiye Projesi kapsamında 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji
Atölyesi kurulması hedeflenmektedir. Kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen
olmak isteyen adayların Eğitmen Komisyonluğunca belirlenen başvuru süreçlerinin tamamını
başarıyla geçmesi beklenir.
1. Eğitmenlik Başvuru Süreçleri
Eğitmenlik başvuru süreçleri 3 aşamadan oluşmaktadır.
1. Online Başvuru
a.Eğitmenlik Başvuru Formu
b.Ön Eleme: Star Form
2. Mülakat
3. Eğitmen Eğitimi
1. 1 Online Başvuru
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olmak isteyen adaylar, www.deneyapturkiye.org
üzerinden “Eğitmenlik Başvurusu” duyurusunu takip ederler. Duyurunun ardından, adayların
“Eğitmenlik Başvuru Formunu” doldurması beklenir. Eğitmenlik Başvuru Formunda istenilen
bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmak adayın sorumluluğundadır.
Kendilerine ait bilgileri doğru ve eksiksiz tamamlayan adaylar ön değerlendirmeye alınırlar.
Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda, öz geçmişi kuvvetli bulunan adaylar bir sonraki
değerlendirme aşamasına geçiş yaparlar.

1.1.a Eğitmenlik Başvuru Formu
Başvuru formunda aday eğitmenlerden aşağıdaki alanları doldurmaları beklenir.
• Kimlik Bilgileri
• Adres Bilgisi
• Eğitim Bilgileri
• Meslek Bilgileri (Mezun ise)
• Vermek İstediği Eğitimler (Aday 3 tane tercih yapabilir.)
• Tasarım ve Üretim
• Robotik ve Kodlama
• Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti
• Sertifikalar
o Almış olduğu eğitimler

o Yeterlilik – Uzmanlık Belgeleri
o Yarışmalar (teknoloji yarışmaları vb.)
• Projeler (Dâhil olduğu, yürüttüğü projeler)
Bunlarla birlikte eğitmen adaylarından yüzlerinin açıkça seçildiği fotoğrafı olan, haklarında (iş
deneyimleri gibi) daha detaylı bilgilerin olduğu öz geçmişlerini (CV) yüklemeleri beklenmektedir.

1.1.b Ön Eleme: Star Form
Online başvuruda bulunan tüm adayların öz geçmişleri incelenir. Öz geçmişleri doğrultusunda
kuvvetli bulunan adaylara e-posta aracılığıyla Star Form gönderilir. Adayların, belirtilen zaman
dilimi içerisinde formu doldurup göndermeleri beklenir. Star Formda istenilen bilgileri doğru
ve eksiksiz girmek adayın sorumluluğundadır.

1.2 Mülakat
Star Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, önbilgileri güçlü bulunan eğitmen
adaylarına e-mail aracılığıyla mülakat günü hakkında bilgilendirme yapılır. Eğitmen
Belirleme Jürisi, belirlenen tarihler arasında eğitmen adayları ile görüşmelerini tamamlar.
Mülakat sürecinde adayın kişisel özellikleri ve vermesi planlanan eğitim hakkındaki teknik
bilgi birikimi değerlendirilir. Mülakat değerlendirmesi sonucunda eğitmen eğitimini almak
için yeterli hazır-bulunuşluğu bulunan adaylar eğitime katılmaya hak kazanırlar. Başvurmuş
oldukları eğitim programının eğitmen eğitimi tarihleri, adaylara e-mail aracılığıyla
bildirilecektir.

1.3 Eğitmen Eğitimi
Eğitmen Eğitimleri, müfredat ve ders içerikleriyle paralel olarak hazırlanan Pedagojik Alan
Bilgisi ve Uygulamalı Teknik eğitimler olmak üzere 2 bölüme ayrılır. Eğitmen eğitimlerine
katılarak başarıyla tamamlayan adaylar, nihai eğitmen olmak üzere belirlenir ve ildeki ilgili
Deneyap Şubesine atanarak eğitim vermeye başlar.
*Eğitmen adayları, eğitim esnasında ve sonrasında eğitimi veren kişilerce değerlendirilir.
Eğitmen Eğitimine katılan adayların, nihai eğitmen olarak belirlenmesinde eğitim esnasındaki
performansına bağlı olarak değişebilmektedir.
* Eğitmen Eğitimine dahil olmayan adaylar Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olma hakkını
kaybeder.
* Eğitmen Eğitimine dâhil olmayı kabul eden eğitmen adayları, en az 1 sınıfın, en az 1 eğitim

boyunca sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, eğitmen adaylarından ders
sonu değerlendirme yöntemi olarak uygulanan proje çalışmaları için öğrencilere rehberlik
etmeleri beklenir. 1 sınıfın haftalık eğitim seansı, hafta sonu yarım güne tekabül etmektedir. Örneğin,
Cumartesi günü 09.00 – 13.00 arası.
* Eğitmen Eğitimi sonucunda nihai eğitmen olarak belirlenen adaylarla, belirlenen şartlar
doğrultusunda eğitimi tamamlamaları konusunda sözleşme imzalanır.

2. Eğitim Verme Süreci
Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri cumartesi ve pazar günleri öğleden önce ve öğleden
sonra olmak üzere 4 seans olarak verilir.
Her bir ders için eğitim süreci değişmektedir. 1 eğitim süreci proje haftaları dahil ortalama
6-14 hafta sürmektedir.
Her Deneyap atölyesinde 2 eğitmen bulunmaktadır. Eğitmenlerin dersi işbirliği halinde
yürütmeleri beklenmektedir. Her eğitmenden kendi atölyesini ve öğrencilerini eğitim süreci
boyunca sahiplenmesi beklenir.

3. Eğitim Başlıklarına Göre Başvuru Kriterleri
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek eğitimler teorik ve
proje tabanlı uygulama eğitimlerini kapsamaktadır. Başvuru esnasında, adayın kendini en
yetkin hissettiği alanlar için başvuruda bulunması eğitmenlik şansını artıracaktır.
Aşağıda her bir ders için adaylarda bulunması gereken teknik önbilgi ve beceriler ifade
edilmiştir. Adayların başvuruda bulunurken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları beklenir.

Tasarım ve Üretim
– Genel malzeme bilgisi
– İmalat yöntemleri bilgisi
– Tasarım programlarına hakimiyet (SketchUp, FreeCAD, Solidworks, Tinkercad vb.)
Kimler başvurabilir: Aşağıda belirtilen bölümlerde okuyan 3. veya 4. sınıf öğrencileri ya da
mezunlar
Öncelikli Alanlar
Malzeme Bilimleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık,

Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Teknik Resim Öğretmenliği, Tasarım Öğretmenliği, BÖTE, Fen Bilimleri
Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği

Robotik ve Kodlama
– Algoritma bilgisi.
– İleri düzey Programlama bilgisi. (Değişkenler, Karar – Kontrol Yapıları, Döngü
Yapıları, Fonksiyonlar, Diziler)
– C, JAVA, PYTHON, C++ vb. dillerinden en az birine hakimiyet.
– Temel Elektronik bilgisi (Sensör, Motor, İşlemci vb.)
Kimler başvurabilir: Aşağıda belirtilen bölümlerde okuyan 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri ya da
mezunlar
Öncelikli Alanlar
Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim
Sistemleri, BÖTE, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar
Programcılığı

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti
– Algoritma bilgisi.
– İleri düzey Programlama bilgisi. (Değişkenler, Karar – Kontrol Yapıları, Döngü
Yapıları, Fonksiyonlar, Diziler) C, JAVA, PYTHON, C++
– Temel Elektronik bilgisi (Sensör, Motor, İşlemci vb.)
– Temel Devre bilgisi.
Kimler başvurabilir: Aşağıda belirtilen bölümlerde okuyan 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri ya da
mezunlar
Öncelikli Alanlar
Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
BÖTE, Elektrik ve Elektronik Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı