Deneyap Teknoloji Atölyeleri 18 ilde daha açılıyor

12 ilde eğitimleri devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri 18 ilde daha açılıyor. Yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başlamıştır!

Aşağıda belirtilen illerde öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecektir.

Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Antalya
Çanakkale
Çorum
Elazığ
Gaziantep
Isparta
Kahramanmaraş
Kastamonu
Malatya
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tokat
Yozgat

 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNE
ÖĞRENCİ SEÇME YAZILI SINAVI KILAVUZU

* Sınava, yalnızca sınav merkezi olarak belirlenen illerde öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir.

* ADAY’lar sınav başvurularını Atatürk Üniversitesi’nin “https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr” web sitesi üzerinden 6 Ocak 2020 tarihi saat 23:59’a kadar tamamlamak zorundadırlar. ADAY’lar okullarının bulundukları illerde sınava gireceklerdir. ADAY’lardan sınav başvurusu için 10 (on) TL ücret alınacaktır.
Başvuru süresi dolduktan sonra, ADAY’lar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adayın başvurudan vazgeçmesi veya sınava girmemesi halinde yatırılan para iade edilmeyecektir.

* Sınava katılma koşullarını sağlamadığı tespit edilen ADAY’ların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple
zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan
değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

* Sınav, 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam18 (on sekiz) ilde belirlenecek merkezlerde gerçekleştirilecektir.

* Sınavda, “4. sınıf ve 5. sınıf” ile “8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf” aday grubunun her ikisi için farklı olmak üzere, Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 60 (altmış)’ar adet soru sorulacaktır. Adaylara 120 (yüz yirmi) dakika sınav süresi verilecektir.

* Sınavda ADAY’ların uyması gereken kurallar Ek-2’de verilmektedir.

* ADAY’lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik
kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. Ancak, ilgili mevzuat gereğince 15 yaşından küçük ADAY’ların nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

* Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.

* Sınav sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puan alan ADAY’dan başlayarak, kontenjanın 2,5 katı kadar sayıda ADAY başarılı sayılacak ve Uygulama Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı kontenjanlar belirlenecek olup, buna göre hesaplanacak yüzdelik dilim eşiği dikkate alınarak her bir sınıf seviyesi kendi içinde sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjan sayısının son sırasında birden fazla aynı puana sahip ADAY olduğu takdirde, söz konusu ADAY’ların tamamı başarılı sayılacaktır.

* ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihlerde ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması gerekmektedir. Adayın itirazdan vazgeçmesi halinde yatırılan para iade
edilmeyecektir.

* Sınav takvimi planlaması aşağıdaki şekildedir:

deneyyap
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 18 ilde daha açılıyor 1

Online sınav başvurusunda bulunmak için linke tıklayınız.