Deney Günleri

Konu    : Deney Günleri 

 ……………………MÜDÜRLÜĞÜNE
                                               RİZE

            2-3-4 Mayıs 2011 tarihlerinde İsmail Kahraman Kültür Merkezinde Merkez ilçe ilköğretim okullarının katılımı ile Deney Günleri adı altında “Geleceğin Mucitleri” konulu bilim şenliği düzenlenecektir.
            Merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarının zorunlu olarak katılması planlanan söz konusu bilim şenliği ile ilgili okul müdürlüklerinin Fen ve Teknoloji öğretmenlerini imza karşılığında bilgilendirmesi ve okulların gerekli hazırlıkları başlatması hususlarında,

             Gereğini rica ederim.

                                                                                              
 

                                                        Halil PEHLİVAN    
                                                               Müdür a.
                                           Milli Eğitim Müdür Yardımcısı