“Denek Hayvanı Laboratuarı Tasarımı” Bağımsız Fikir Yarışması

Türkiyedeki üniversiter eğitime üniversite yönetimlerinin yaklaşım stratejileri, insan – doğa – toplum etkileşimi üzerine değil, hemen her şeyi iktisadi bir nesne olarak örgütleme üzerine yaslıdır. Bu anlayışın en açık örneklerinden biri Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışmasının açılmasıyla daha da ortaya çıkmıştır. Üniversite kampüs alanı içerisinde bir Teknopark, bir Tıp fakültesi, bir İlahiyat fakültesi, bir Doğa Bilimleri Fakültesi, bir Güzel Sanatlar fakültesi gibi dünyayı farklı noktalardan ele alarak varolabilen yapılar, aynı üniversite bünyesinde sorgulanmaksızın yer alabilmektedir. Bu ‘derleme’ üniversite anlayışı içinde tüm bu çeşniyi arttıran “denek hayvanı laboratuarı”da gelecekteki kampüs yapılaşmasında yer alması düşünülmektedir. Bu gerekçeyle ülke ölçeğindeki tüm üniversiter ilişkilenmeleri pastörize eden anlayışı teşhir etmek için bu karşı – yarışma düzenlenmiştir.

Bu karşı – yarışma, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışmasına karşı değildir. Bu yarışmayı açan üniversiter yönetimin üniversite anlayışına bir eleştiri ve bunu protesto etmenin yolu olarak düşünülmüştür.

Yeryüzü Kuvvetleri, Ho!, LABS ve KOMİMDER

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma evrensel kapsamda özel bir yarışmadır.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılmak için şartname bedeli istenmemektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı – 22 Kasım 2014
Soru Sormak İçin Son Gün – 29 Kasım 2014
Soruları Cevaplamak İçin Son Gün – 1 Aralık 2014
Tasarımların Teslim Tarihi – 25 Aralık 2014
Değerlendirme ve Sonuçların İlanı – 27 Aralık 2014 (saat:11.00)
Ödül Töreni ve Kolokyum – 28 Aralık 2014

TASARIMLARIN TESLİM YERİ ve ŞARTLARI

Tasarımlar, 300 DPI çözünürlükte, Jpeg formatında, A1 boyutunda hazırlanmış tek bir pafta halinde, 20 Aralık 2014 Cumartesi tarihinde saat 23.59’a kadar komimder@gmail.com adresine gönderilecektir. A1 formatı kapsamı içerisinde her türlü anlatım ve sunum tekniği serbesttir.

Belirlenen tarih ve saatin dışında gönderilen tasarımlar değerlendirme dışıdır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

27 Aralık 2014 tarihinde, İzmit’te Komimder Mekan’da yarışmaya katılan tasarımların değerlendirileceği bir platformda, bu platformda bulunan katılımcıların değerlendirmesine açık ve simultane oylama yöntemiyle dereceye giren tasarımlar belirlenecektir.

ÖDÜLLER

Kolokyum tarihinde 5 ADET EŞDEĞER ÖDÜL (yemek + plaket) verilecektir.

YARIŞMAYI AÇAN ODAĞIN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

(KOMİMDER) Kocaeli Mimarlar ve İç Mimarlar Kültür Sanat ve Tasarım Derneği
Trio Cafe Restaurant – Komimder Mekan, İzmit – KOCAELİ
e-mail: komimder@gmail.com