Demirin korozyonun incelenmesi

Deneyin adı: Demirin korozyonun incelenmesi

Deneyin konusu: Korozyon (paslanma)

Deneyin Amacı: Demirden yapılmış bir çivinin paslanmasını görme ve inceleme

Araç ve Gereçler:

1)Demir çivi (2adet)

2)Çıplak bakır tel

3)Petri kabı

4)Fernaksil belirteci

5)Kağıt zımpara

6)Beherglas ve cam çubuk

7)Spatül

Deneyin Yapılışı

1)Demir çivileri ve bakır teli zımpara kağıdı ile zımparalayınız. Sonra su ile iyice yıkayınız.

2)Çivilerden birinin üzerine bakır teli sıkıca sarınız. İkinci çiviyi olduğu gibi bırakınız.

3)Çivileri petri kabına birbirine dokunmayacak şekilde yerleştiriniz.

4)petri kabının içine çivileri örtecek şekilde ferraksil belirteci koyunuz.

5)Bir iki saat süre ile çivileri gözetleyiniz.

Sonuç Soruları:

Paslanma miktarı bakımından üzerine bakır tel sarılan çivi ile diğer çivi arasında fark var mı? Hangi çivinin paslanması daha Fazladır?

Volta pilinde bakır ve çinko elektrotların çözelti içindeki davranışı ile petri kabındaki demir çivi ve bakır telin arasında bir benzerlik var mıdır? Nasıl?

Her çivide anot katot görevi yapan kısımlar hangileridir?