Delta Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
Delta Mobilya Dekorasyon San. Ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen “DELTA TASARIM YARIŞMASI” nın amacı:
■    Mobilya kavramları içinde ‘Ofis Mobilyalarının’ konumunu ve önemini ortaya koymak,
■   Türk Ofis Mobilyaları sektörünün kalitesini yükseltmek ve kimlik kazanmasını desteklemek,
■   Türkiye’de Ofis Mobilyaları sektörünün ulusal boyuttaki gelişimine uluslar arası yeni gelişimler paralelinde katkıda bulunmak,
■    Ofis Mobilyaları alanında yaratıcı eğitimi desteklerken, genç tasarımcı  adaylarını sektöre kazandırmaktır.

YARIŞMANIN KONUSU  
‘Delta Tasarım Yarışmasının’ konusu “GELECEK OFİSLERİ İÇİN YENİ FİKİRLER” olarak kavramlaşmıştır.
Yarışmaya ‘Açık Sistem Ofis Mobilyaları’ ve ‘Yönetici Odası için Ofis Mobilyası Takımları’ konularındaki tasarımlar katılabilir. Yarışma ofis ortamlarındaki çalışma mekanlarının çağdaş gelişimlerini, yeniliklerle destekleyen mobilyaların tasarlanmasına yöneliktir.
Mobilyaların, açık ofis sistemlerinde ve yönetici odalarında geleceğe yönelik ve çağdaş çalışma tarzlarına yeni yorumlar getiren, kolay taşınabilen, montaj ve demontaj kolaylığı sağlayan, çalışılan ofis ortamlarının geleceğe yönelik, yeni ürün kullanım senaryolarını, kimliklerini yansıtabilen kavramları içermesi ve üretilebilir olması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
■  Yarışma T.C. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Bölümülerinden  Lisans ve Y.Lisans öğrencilerine açıktır.
■   Başvuru formları, Delta Mobilya web sitesi < www.deltamobilya.com > adresinden  temin edilebilir.
■Proje bir ekip çalışması sonucu oluşturulmuşsa, her yarışmacı için ayrı bir başvuru formu doldurulacak ve birlikte teslim edilecektir.
■Projelerin özgün olması önkoşul olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yere önerilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara daha önce katılmış olan projeler,  ödül almış olsun ya da olmasın, bu yarışmaya katılamazlar.
■Üniversitede sunulmuş olan projeler yarışmaya katılabilir.
■Yarışmaya katılan projenin telif hakları bir başkasına ait ise Delta Mobilya hiçbir sorumluluk kabul etmez.
■Yarışmacılar, ödül alan projelerinin tüm haklarını, Delta Mobilya Dek. San ve Tic. A.Ş.’ye devretmiş sayılırlar. Dereceye giremeyen projelerin hakları sahibine aittir.
■Yarışmaya katılan paftalar iade edilmeyecektir ve DELTA Mobilya Dek. San. Ve Tic A.Ş. tarafından çeşitli fuarlarda ve okullarda sergilenecektir. 
■Yarışmaya DELTA Ofis Mobilya  çalışanları ve yarışma şartnamesine uymayanlar katılamazlar.
TEKNİK ŞARTNAME
 ■   Açık Sistem Ofis Mobilyası ya da Yönetici Mekanı için Ofis Mobilyası Takımı konularında; gelişen teknolojiler ve yeni malzemeleri değerlendirebilen, geleceğin ‘Açık Sistem Ofisleri’ ve ‘Yönetici Mekanları’ kavramlarına yeni boyutlar katan tasarımlar istenmektedir. Fakat her iki mekan için de oldukça yeni yorumlarla geleceğin ofis çalışma ortamları için farklı bakış açıları getirilebiliyor ve bu özgün bakış açıları kullanılabilir ortamlar yaratabiliyor ise kabul edilebilirler.
■   Yarışmaya gönderilecek mobilyaların, çağdaş global mobilya pazarlarında rekabet edebilecek nitelikte seri üretime uygun olarak ve üretim maliyetleri mantıklı bir düzeyde tasarlanması beklenmektedir.
■Adaylar, yarışmaya istedikleri konuda birden fazla  proje ile katılabilirler.
■Yarışmacılar, tasarladıkları her farklı proje için ayrı bir rumuz kullanacaklardır. 
■Rumuz, 6 karakterden oluşmalı ve paftanın sağ üst köşesine sağdan ve yukarıdan 1.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve karakterlerin yüksekliği 1 cm olmalıdır.
■Yarışmacılar www.deltamobilya.com sitesinden aldıkları başvuru formunu doldurduktan sonra üzerinde sadece rumuzlarının yazılı olduğu A4 bir zarfa koyup kapalı olarak  projeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
■Yarışmaya ekip halinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir.
■   Tasarlanacak ürünler insan sağlığına zarar vermeyen, uygulanabilir nitelikte özgün olmalıdır.
■Projeler A2 boyutunda beyaz zeminde paftalar hazırlanacaktır. Bunun dışındaki ölçülerde olan paftalar kabul edilmeyecektir. 
■Teslim edilen projede ürünün kavramsal tanımı; iki ve üç boyutlu renkli çizimlerle genel tanıtımı; kullanım ilişkileri; sistem, takım ya da seri olma özellikleri; çevre ile ilişkisi, ölçekli teknik çizimleri ve gerekli üretim detayları bulunmalıdır. Sunum tekniği serbesttir. Pafta kalınlığı 3 mm’yi geçmemelidir.
■Paftalarda ürünün adı, malzeme listesi, öngörülen üretim tekniği ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Ürünlerin maliyet hesapları ayrıca sorulmamakla birlikte, tasarımcının bu konudaki bilinci, malzemenin ve üretim yöntemlerinin bilinçli seçilmesini sağlayacaktır.
■Paftaların sergi ve katalog çalışması için ayrıca CD ortamında da teslim edilmesi gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
“GELECEK OFİSLERİ İÇİN YENİ FİKİRLER” konulu ‘Delta Tasarım Yarışması’ değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibidir:
●   Tasarımlar, çağdaş ofis ortamlarının çalışma özelliklerini yansıtırken geleceğe yönelik yenilikleri ve özgün fikirleri ortaya koymalıdır.
●   Ofis ortamlarını işlevsel, kimlikli ve kaliteli tasarımlarla yeniden yorumlamalıdır.
●  Çalışanların daha verimli, daha sağlıklı, daha mutlu iş yaşamlarına olanak verecek gelişimlere katkıda bulunmalıdır.
●   Ofis mobilyalarına kullanma kolaylığı ve bakımı sağlayacak tasarımlar olmalıdır.
●   Ofis mobilyaları sistem, takım ve seri kavramlarını doğru yansıtmalı ve bütünlük ifade etmelidir.
●  Tasarım malzemeye ve endüstrinin seri üretimlerine uygun olmalı ve taşımada, depolamada ve takma-sökme işlemlerinde vb. kolaylık sağlamalıdır.
●    Tasarım çevre dostu olmalıdır.
JÜRİ ÜYELERİ
Yrd.Doç.Dr  Hakan Ertem
Yrd.Doç.Dr  Tengüz Ünsal
Alp Nuhoğlu  Tasarımcı
Ali Gürevin  Tasarımcı        
Arif Özden   Tasarımcı
Sertaç Ersayın   Tasarımcı
Tanju Özelgin   Tasarımcı                           

RAPORTÖR
Ayşegül Erman                  ( DELTA Mobilya )
Selin Gürdere                    ( DELTA Mobilya )

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü  :              
               5.000,00 TL
İkincilik Ödülü   :    
              2.500,00 TL
Üçüncülük Ödülü  :           
               1.500,00 TL
Mansiyon (3 adet)  :         
              500,00 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
 
 ■Başvuru dosyaları, en geç 21 Haziran 2011 günü, 18:00’e kadar Delta  Mobilya Ortaköy-Beşiktaş  showroomuna  elden, kargo yolu ile  ya da iadeli taahhütlü posta ile ulaştırılacaktır.
Adres: Muallim Naci cad. No:39 Beşiktaş  –  İstanbul
Bu tarihten sonra teslim edilecek projeler kabul edilmeyecektir.
Postada kaybolan veya zarar gören dosyalardan Delta Mobilya Dek. San. Ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. 
■  Yarışma sonuçları ve ödül töreni hakkında tüm bilgiler  www.deltamobilya.com internet sitemizden duyurulacaktır.
0 (212) 258 51 00  no’lu  telefondan Ayşegül Erman’dan da detaylı bilgi alınabilir.