Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre

“Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre” adlı proje TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Programları kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer almaktadır. 25 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa ve çevresinde katılımcıların aktif olarak rol alacakları uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmesi planlan projede İnegöl’deki ortaokullarda öğrenim gören 18 öğrenci katılımcı olarak belirlenecektir. Projede akran öğretiminin de işe koşulduğu, mentörlük stratejisini temel alan bir yaklaşımla çevre etkinlikleri değerler bağlamında ele alınacaktır. Buna doğrultuda katılımcıların “sorumluluk”, “temizlik”, “doğal mirasa karşı duyarlılık” ve “doğa sevgisi” değerlerini kazanmaları, bu değerleri kazanırken doğa ile iç içe olmaları ve bu doğrultuda çevrenin korunmasına ilişkin bilinç kazanarak olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir. Oluşturulacak web sitesi ve sosyal paylaşım platformunda oluşturulacak gruplar ile proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi