“Değerlerimizle Varız” Afiş ve Slogan Yarışması

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında, Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokulların 7. sınıf öğrencilerine yönelik değerler eğitimi ile ilgili “Afiş ve Slogan Yarışması” düzenlenmektedir.

SEDEP (SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI)
“DEĞERLERİMİZLE VARIZ” AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI

Amaç:
1. Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek.
2. Öğrencileri değerler konusunda bilinçlendirmek.
3. Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara karşı duyarlılıklarını artırmak.
4. Değerler konusunda toplumsal farkındalığı geliştirmek.
5. Öğrencilerde estetik duyguları güçlendirmek.

Son Başvuru Tarihi : 20 Nisan 2018
Sonuçların Duyurulması : 04 Mayıs 2018

Konu:
Selçuklu Değerler Eğitimi Programında işlenen 8 (sekiz) değer. (Sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır).

Kategoriler:
“Afiş ve Slogan” yarışmasında Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokul 7. sınıf öğrencileri tek bir kategoride yarışacaklardır.

Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Danışman öğretmenlerinin rehberliğinde Selçuklu Değerler Eğitimi Programında işlenen 8 (sekiz) değerden biri veya birkaçını (Sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır) anlatan bir afiş ve slogan hazırlayacaklardır.
2. Her öğrenci en fazla bir afiş ve sloganla yarışmaya katılabilir.
3. Öğrenciler hazırladıkları eserleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nişantaş Mah. Kemerli Caddesi Şahinağa Sokak Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3 Selçuklu/KONYA
adresine posta yoluyla gönderecekler yada elden teslim edeceklerdir. 20/04/2018 tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Postada yaşanan gecikmelerden SEDEP Yürütme Kurulu sorumlu değildir.
5. Seçici Kurul 04.05. 2018’a kadar dereceye giren eserleri belirler ve seçilen eserler ilan edilir.
6. Yarışmaya katılacak öğrencilere danışman öğretmeni rehberlik edecektir.
7. Eserler rulo yapılmadan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Rulo yapılmış halde getirilen eserler teslim alınsa bile değerlendirilmeyecektir.
8. Katılım bireyseldir ve her katılımcı yarışmaya yalnızca bir eserle katılabilir.
9. Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Selçuklu Belediyesi ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri sahibinden izin almak şartıyla, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kurulularına devredebilme hakkına sahiptir.
10. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
11. Selçuklu İlçe MEM’ne teslim için son tarih 20.04. 2018’dir.
12. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
13. SEDEP Program ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Şekli:
1. Yarışmaya Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokulların 7. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
2. Afişler 35×50 cm boyutlarında çalışılacaktır.
3. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir materyal üstünde de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
4. Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir.
5. Eserin arka yüzüne aşağıda ek l’de verilen form yapıştırılacaktır. Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu forma yazılacak bilgiler silinmeyen bir kalemle ve okunaklı yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan çalışmalar doğrudan elenecektir.

Ek 1

BİLGİLER Eser, tarafımdan yapılmış ve bana aittir. İmza

Öğrenci adı soyadı

Öğrencinin Adı Soyadı
Okulun Adı
Öğrencinin Sınıfı
Öğretmenin Adı Soyadı
Okulun Telefonu
Okulun Adresi Eser, öğrencim tarafından yapılmış ve özgündür.

İmza

Öğretmen adı soyadı

 

Başvurular:
Öğrenciler hazırladıkları eserleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nişantaş Mah. Kemerli Caddesi Şahinağa Sok. Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3 Selçuklu/Konya adresine posta yoluyla göndereceklerdir. İstenildiği takdirde aynı adrese elden de teslim edilebilecektir.
Eserin arkasına. Katılım Şartlarında bulunan Ek’ 1 deki form doldurulmuş olarak yapıştırılacaktır.

Yarışma Seçici Kurulu:
1. Prof.Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
2. Prof.Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
3. Yrd.Doç. S.Barbaros YALÇINKAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
4. Yrd.Doç.Dr. M.Ali GENÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP vveb sitesinde de paylaşılacaktır.

Ödüller:
-İlk 10’a giren öğrencilerin ödülü : 26 jant bisiklet (Birer adet),
-İlk 3’e giren öğrencilerin Danışman Öğretmenlerinin ödülü : 26 jant bisiklet (Birer adet) (İlk 3 içinde aynı öğretmenin birden fazla öğrencisi bulunması halinde öğretmene yalnız bir ödül verilecektir.)
-Birinci olan öğrencinin okulunun ödülü : Dizüstü bilgisayar (Bir adet)
Bisikletin özellikleri 26 jant, double jant, ön arka disk fren, amortisörliı. 21 vitesli özel bir bisiklet. SEDEP yürütme kurulu ödüller ve özelliklerinde değişme yapma hakkını saklı tutar.

www.selcukludegerleregitimi.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.