Değerlerimizle Değerliyiz e-Twinning Projemizle Değerlendik

Değerler gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değerler eğitimi konusundaki en büyük sorumluluğunu öne çıkarmaktadır. Ders kitaplarında yer alan birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir .Geleceğin teminatı olan öğrencilerde milli ve manevi değerlere karşı duyarlılık oluşturarak farkındalık yaratmak amacıyla ‘Değerlerlerimizle Değerliyiz” projesini hayata geçirmek istedik.

Projemizdeki ortaklarımız; Çekmeköy Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu’ndan Çiğdem EVRAN ve Emine DEMİR, Taşdelen 125. Yıl İlkokulu’ndan Serdal DEMİR, Hüseyin Ersu İlkokulu’ndan Nursel TÜRK, Zonguldak Yunuslu İlkokulu’ndan Muhammet BATIR, Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu’ndan Sultan TABAK, Bursa Osmangazi Cavit ÇAğlar İlkokulu’ndan Sevil HETEMOĞLU, Konya Ereğli Zengen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan Kadiriye ÇELİK, Aydın Uzunlar İlkokulu’ndan Fatma SÜZEN ve Ümraniye Nurettin Topçu İlkokulu’ndan Özden KESKİN isimli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizdir.

‘Değerlerlerimizle Değerliyiz” projesi ile çocukların sağlıklı kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerin toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, milli, ahlaki, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz.

Projeden Beklediğimiz Sonuçlar
Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırmak,
Değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürmek,
Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek milli ve ahlaki değerlerle donatılmış, kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olmakla birlikte, başkalarının haklarına da saygı gösteren, içinde bulunduğu topluma karşı görev ve sorumlulukları olduğunu bilen ve kurallara uyan bireyler yetiştirmek,
Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile bakabilen bireyler yetiştirmek,
Fikirlerini rahatça ifade edebilen, yapılan eleştirilere açık, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek,
İnsanlığı ilgilendiren sorunlara ve çevresine duyarlı vatanını milletini ve bayrağını seven bireyler yetiştirmek,
Kendisine ve çevresine karşı adil, tutarlı ve dürüst, İnsan ilişkilerine değer veren, iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek,
Öğretmen ve öğrencilerin WEB 2.0 araçlarını kullanma becerilerini arttırmak.