Değerlerimi Çiziyorum Ulusal Resim Yarışması

Değerlerimi Çiziyorum Ulusal Resim Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:
SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ –
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (SEDEP YÜRÜTME KURULU)

Yarışma : SEDEP (SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ) RESİM YARIŞMASI

Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2017
Sonuçların Duyurulması : 23 Nisan 2017

Amaç:
1. Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek.
2. Öğrencilerin projede etkin rol almalarını sağlamak.
3. Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara duyarlılıklarını arttırmak.
4. Öğrencilerin sanat yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
5. Öğrencilere sanatsal yeteneklerini kullanma ve pratik yapma olanağı sunmak.

Konu:
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi nde işlenen yedi değerden (Saygı, Doğruluk,
Sorumluluk, Sabır, Hoşgörü, Temizlik, Cömertlik) biri veya birkaçı resmedilecek.

Kategoriler:
Resim Yarışması’nda Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokul 7. sınıf öğrencileri tek
bir kategoride yarışacaklardır.

Yöntem:
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinde işlenen yedi değerden biri veya birkaçını (Saygı,
Doğruluk, Sorumluluk, Sabır, Hoşgörü, Temizlik, Cömertlik) anlatan bir resim
hazırlayacaklardır.
2. Her öğrenci en fazla bir resimle yarışmaya katılabilir.
3. Öğrenciler hazırladıkları resimleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir
Mah. Kemerli Caddesi şahinağa Sokak Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3
Selçuklu/KONYA adresine posta yoluyla gönderecekler yada elden teslim
edeceklerdir. 31/03/2017 tarihinden sonra ulaşan resimler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Postada yaşanan gecikmelerden SEDEP Yürütme Kurulu sorumlu değildir.
5. Seçici Kurul 23 Nisan 2017’a kadar dereceye giren eserleri belirler ve seçilen eserler
ilan edilir.
6. Yarışmaya katılacak öğrencilere Görsel Sanatlar dersine giren öğretmeni rehberlik
edecektir.
7. Eserler rulo yapılmadan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Rulo
yapılmış halde getirilen eserler teslim alınsa bile değerlendirilmeyecektir.
8. Katılım bireyseldir ve her katılımcı yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
9. Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla SEDEP (Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi) sahibi olan Selçuklu Belediyesine ait olacaktır. SEDEP sahibi olan
Selçuklu Belediyesi, ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri ve/veya
içeriklerini, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü
tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül
alan eserleri başka kamu kurumlarına devretmek hakkına herhangi bir bedel
ödemeksizin sahip olacaktır.
10. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında
veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki
durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
11. Selçuklu İlçe MEM’ne teslim için son tarih 31 Mart 2017’dir.
12. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
13. SEDEP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Katılım şartları:
1. Yarışmaya Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokulların 7. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
2. Resim ölçüsü 35 x 50 cm’dir. (Paspartu hariç)
3. Eserler 7 cm kalınlığında beyaz paspartulu olacaktır.
4. Teknik serbesttir.
5. Kullanılması yasak olan malzemeler: Kara kalem, kömür veya kalıcı özelliği olmayan
fotokopi ve yapıştırma mozaik yöntemiyle hazırlanan eserler ile bilgisayar ortamında
hazırlanan eserler kabul edilmeyecektir. Resimler elle hazırlanmalı ve özgün
olmalıdır.
6. Eserin arka yüzüne aşağıda ek 1’de verilen form yapıştırılacaktır. Eserin ön yüzüne
kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu forma yazılacak bilgiler silinmeyen bir
kalemle ve okunaklı yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan çalışmalar doğrudan
elenecektir.

Yarışmanın Duyurulması:
Yarışma;
– SEDEP Facebook Grup sayfasında,
-Okulların e-postaları aracılığı ile okul yöneticileri bilgilendirilerek, duyurulacaktır.

Başvurular:
Öğrenciler hazırladıkları resimleri Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir
Mah. Kemerli caddesi şahinağa sok. Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3 Selçuklu/Konya adresine
posta yoluyla göndereceklerdir. istenildiği takdirde aynı adrese elden de teslim edilebilecektir.
Resmin arkasına, Katılım şartları’nda bulunan ek’ 1 deki form doldurulmuş olarak
yapıştırılacaktır.

Yarışma Seçici Kurulu:
1. Prof.Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
2. Yrd.Doç. Nihat ŞİRİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
3. Yrd.Doç.Dr. Ayşe OKUR (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
4. Yrd.Doç.Dr. M.Ali GENÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
5. Doç.Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu gereğince YarıĢma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP web sitesinde de paylaşılacaktır.

Ödüller:
-İlk 10’a giren öğrencilerin ödülü : 26 jant bisiklet (Birer adet),
-İlk 3’e giren öğrencilerin Danışman Öğretmenlerinin ödülü : 26 jant bisiklet (Birer
adet) (ilk 3 içinde aynı öğretmenin birden fazla öğrencisi bulunması halinde
öğretmene yalnız bir ödül verilecektir.)
-Birinci olan öğrencinin okulunun ödülü : Dizüstü bilgisayar (Bir adet)
Bisikletin özellikleri 26 jant, double jant, ön arka disk fren, amortisörlü, 21 vitesli özel bir
bisiklet. SEDEP yürütme kurulu ödüller ve özelliklerinde değişme yapma hakkını saklı tutar.

selcukludegerleregitimi.com