Değerlerimi Anlatıyorum Afiş ve Slogan Yarışması

Konya ili Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik, öğrencilerin ilgisini değerlerimize çekmek ve değerlerimiz konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Değerlerimi Anlatıyorum konulu Afiş ve Slogan Yarışması düzenliyor.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:
SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (SEDEP YÜRÜTME KURULU)

Yarışma : SEDEP (SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI)
“DEĞERLERİMİ ANLATIYORUM” AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI Son Başvuru Tarihi : 22 Mart 2019 Sonuçların Duyurulması: 22 Nisan 2019

Amaç:
]. Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek.
2. Öğrencileri değerler konusunda bilinçlendirmek.
3. Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara karşı duyarlılıklarını artırmak.
4. Değerler konusunda toplumsal farkmdalığı geliştirmek.
5. Öğrencilerde estetik duyguları ve özgüveni güçlendirmek.

Konu:
Selçuklu Değerler Eğitimi Programında işlenen 8 (sekiz) değer. {Sorumluluk, Özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır).

Kategoriler:
“Afiş ve Slogan” yarışmasında Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokul 7. sınıf öğrencileri tek bir kategoride yarışacaklardır.

Katılım Koşulları:

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Danışman öğretmenlerinin rehberliğinde Selçuklu Değerler Eğitimi Programında işlenen 8 (sekiz) değerden biri veya birkaçını {Sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır) anlatan bir afiş ve slogan hazırlayacaklardır.

2. iler öğrenci en fazla bir afiş ve sloganla yarışmaya katılabilir.

3. Öğrenciler hazırladıkları eserleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nişantaş Mah. Kemerli Caddesi Şahinağa Sokak Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3 Selçuklu/KONYA
adresine posta yoluyla gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. 22.03.2019 tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Postada yaşanan gecikmelerden SEDEP Yürütme Kurulu sorumlu değildir.

5. Seçici Kurul 22.04. 2019 tarihine kadar dereceye giren eserleri belirler ve seçilen eserler ilan edilir.

6. Yarışmaya katılacak öğrencilere danışman öğretmeni rehberlik edecektir.

7. Eserler rulo yapılmadan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Rulo yapılmış halde getirilen eserler teslim alınsa bile değerlendirilmeyecektir.

8. Katılım bireyseldir ve her katılımcı yarışmaya yalnızca bir eserle katılabilir.

9. Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Selçuklu Belediyesi ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri sahibinden izin almak şallıyla, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kumrularına devredebilme hakkına sahiptir.

10. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.

11. Selçuklu İlçe MEM’ne teslim için son tarih 22.03. 2019’dur.

12. Yarışma Seçici Kurul kararlan kesindir ve itiraz edilemez.

13. SEDEP Program ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Şekli:

  1. Yarışmaya Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaokulların 7. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
  2. Afişler 35×50 cm boyutlarında çalışılacaktır.
  3. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir materyal üstüne de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
  4. Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir.
  5. Eserin arka yüzüne aşağıda Ek T de verilen form yapıştırılacaktır. Eserin ön yüzüne hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu forma yazılacak bilgiler silinmeyen bir kalemle va da bilgisayar ortamında okunaklı olarak yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan çalışmalar doğrudan elenecektir.
Eki

BİLGİLER Eser, tarafımdan yapılmış ve bana aittir. İmza

Öğrenci adı soyadı

Öğrencinin Adı Soyadı
Okulun Adı
Öğrencinin Sınıfı
Öğretmenin Adı Soyadı
Okulun Telefonu
Okulun Adresi Eser, öğrencim tarafından yapılmış ve özgündür.

İmza

Öğretmen adı soyadı

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışma;
• SEDEP Facebook Grup sayfasında,
• Okulların e-postaları aracılığı ile okul yöneticileri bilgilendirilerek, duyurulacaktır.

Başvurular:
Öğrenciler hazırladıkları eserleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nişantaş Malı. Kemerli Caddesi Şahinağa Sok. Selçuklu Kaymakamlığı Kat:3 Selçuklu/Konya adresine posta yoluyla göndereceklerdir. İstenildiği takdirde aynı adrese elden de teslim edilebilecektir.
Eserin arkasına, Katılım Şartlarında bulunan Ek’ 1 deki form doldurulmuş olarak yapıştırılacaktır.

Yarışma Seçici Kurulu:
1. Prof.Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
2. Prof.Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
3. Dr. Öğretim Üyesi S. Barbaros YALÇINKAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
4. Dr Öğretim Üyesi M.Ali GENÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
5. Dr. Öğretim Üyesi Nihat ŞİRİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
6. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe OKUR (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP web sitesinde paylaşılacaktır.

Anasayfa