“DEĞERLERİM BENİM BENLİĞİM” E-TWİNNİNG PROJESİ

Değerler toplumların temelini oluşturur. Ayrıca toplumlara ve bireylere yön vererek yol gösterir. Değerler Eğitimi de bu değerlerin aktarılmasında ve canlı tutulmasında önemli rol oynar.

Bu sebeple Rehber Öğretmenimiz Şehnaz GÖK okulumuzdaki öğrencilerimize; değerlerin toplumlar ve bireyler için ne kadar önemli olduğunu aktarabilmek, değerlerimizi benimsetebilmek amacıyla “Değerlerim Benim Benliğim” adlı e-Twinning projesini yapıyor. .Projeye farklı illerden 10 öğretmen ve öğrencileri katılıyor. Proje kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan üç aylık bir süreçte gerçekleşecek. Proje öğrencilerin başta kendi kimliğini tanıyarak milli ve evrensel değerleri benimsemeleri ve hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlıyor. Proje boyunca çocuklar işbirliği içinde olarak fedakarlık, hakkaniyet, adalet, nezaket ve samimiyet değerleriyle ilgili etkinlikler yapacak değerlerimizi taniyacaklar.