DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

http://www.udes.dem.org.tr/
Değerler eğitimi yeni bir mefhum değil, aslında her insan topluluğunda ve her zaman vardı. Fakat içinde bulunduğumuz tarihsel dönem, bu eğitimi yeni önem ve anlamlar yükleyerek gündemimize getirdi. Şimdi, değerler eğitimini yeni bir görev olarak tekrar keşfediyor, kavramsallaştırıyor, üzerinde düşünüyor, evde aile içinde veya okullarda bir eğitim konusu olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, değer nedir? Çocuklarımıza vereceğimiz değerler hangileri olmalı? Değer nasıl kazandırılır? Eğitim sistemimizin bu konudaki eksikleri neler? gibi sorular bizi bekliyor. Değerler eğitimi bireysel düzeyde hayatı anlamlı kılmada, ulusal ve uluslararası düzeylerde ise birlikte yaşama, hoşgörü, demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilincini geliştirme açısından önem arzediyor.II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, değer eğitimi konusundaki arayışlara bir katkı sunmak, farklı ülkelerde bu alanda fikir üreten araştırmacıları ve uygulama örneklerini gözleyen eğitimcileri bir araya getirmek amacıyla 16-18 Kasım 2012 tarihlerinde Değerler Eğitimi Merkezi tarafından İstanbul’da düzenlenecektir. Sempozyum, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine yer veren sunumlara; akademisyen, öğretmen, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açıktır.Birincisi Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2004 yılında düzenlenen değerler eğitimi konulu sempozyumun ardından Türkiye’de 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve 2011 yılında da Eskişehir Üniversitesi benzer konulu sempozyumlar düzenlediler. Bu süreç içerisinde Türkiye’de oluşan farkındalık neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarda değerler eğitimi faaliyetlerini teşvik eden kararlar aldı. Değerler Eğitimi Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek sempozyumda farklı ülkelerden katılımcıların fikir ve uygulamalarını sundukları bir platformda konuyu tartışmak mümkün olacaktır.

Değerler Eğitimi Merkezi 2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.