Değerler Eğitimi Projesi VEFA, HAYIRSEVERLİĞİ ÖĞRETTİ BANA

VEFA, HAYIRSEVERLİĞİ ÖĞRETTİ BANA
(HAYIRSEVERE VEFA GÖSTER, GENÇLİĞİ HAYRA ÖZENDİR)
Değerler Eğitimi Projesi

Değerlerin gündelik hayatta, toplumsal yaşamda önemli bir rolü vardır. Bireylerin doğru karar almasında, iyi bir insan olmasında sahip olduğu değerler etkilidir. Davranışlara yansıtılamayan bilginin hiç kimseye faydası yoktur. Değerlerin bilgi düzeyinde kalması davranışlara yansıtılamaması istenilen bir durum değildir. Değerlerin davranışlara yansıtılması elbette değerlerle ilgili bilgi sahibi olmaktan daha zordur.

Tarihimiz de çeşme, okul, köprü, cami gibi toplumsal ihtiyaçların hayırseverler tarafından karşılandığının örneklerini Anadolu’nun her köşesinde görmekteyiz. Günümüzde de hayırseverlik değerini yaşatan, sürdüren değer sahibi insanlarımız olmasına rağmen bu değerlerin toplumda görünür kılınması, özellikle genç nesillere özendirilen bir davranış olarak kazandırılması için yapılması gerekenlerin araştırıldığı bu çalışmada okul yaptıran hayırseverler özelinde konu incelenmiştir.

Elde edilen veriler hayırseverlik değerinin görünürlüğünün düşüklüğünü göstermektedir. “Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır” kadim kültürüne sahip bir milletin evlatları olarak iyiliği yapanı ve iyiliği hatırlamayı vefakârlık saymalı ve gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz.
Seçilen pilot okulda hayırseverlik değerinin görünürlüğünü artırmak, farkındalık düzeyini yükseltmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Okul idaresi ve öğretmenlerin desteği alınmış gönüllü seçilen on öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan etkinlik ve çalışmaların neticesinde okul paydaşlarının tamamına yakını hayırseveri ve hayırseverliğin farkına varmışlardır. Böylece bu çalışmalar ile hayırseveri ve hayırseverliğin görünürlüğü sağlanmıştır.

Değerlerin toplum nezdinde görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmaların çeşitlendirilerek artırılmasında fayda vardır.

Değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması, genç nesillere aktarılması ancak bu değerlerin görünür kılınması ile mümkündür. Sadece okul yaptıran hayırseverler değil farklı değerlere sahip örnek insanların toplumda görünürlüğünün artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin