Değerler Eğitimi Projesi ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞERLERİMİZİ

ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞERLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman Öğretmen
Meryem MERT

Proje Öğrencisi
Esma Necibe DUYMUŞ

Değişen ve gelişen dünyada kültür yozlaşmasının olduğu temel insani değerlerin kaybolduğu ve başta şiddet eğilimi olmak üzere çocuklarda olumsuz pek çok davranış gözlenmektedir. Lise gençleri arasında yaygın olan şiddet eğiliminin önüne geçmek için, çocuklara temel insani değerlerin küçük yaşta ve kalıcı olarak verilmesi gerekmektedir.

Projemizde şiddet olaylarının sık yaşandığı bir lise seçilerek şiddetin nedenleri araştırılmış, çocuklara temel insani değerlerin ilkokul çağında verilmesi gerektiği düşünülmüştür. Seçilen ilkokulun sorunlu ıkı sınıfı üzerinde çalışma yapılmıştır. Sınıflarda ilk olarak yapılan anket ile öğrencilerin değerler hakkında ön bilgi ve tutumları ölçülmüştür. Belirlenen deney grubu öğrencilerinde eksik olan adalet,hoşgörü ve sorumluluk değerlerini vermek için yöntemler belirlenmiştir. Çocuklara değerlerin önemini anlatan, kişiye özel yaka kartları tasarlanmıştır. İlkokul ve lise öğrencileri biraraya getirilerek ilkokul öğrencilerinin bilgilerini lise öğrencilerine aktarması sağlanmıştır.

Kontrol grubu öğrencilerine bu etkinlikler uygulanmamıştır. Öğrencilerden sorulan sorular çerçevesinde ailelerine mektup yazmaları istenmiştir. Deney grubu velileri çocuklarının temel insani değerleri kazandıklarını, kardeşlerine, ailelerine ve arkadaşlarına şiddetten uzak mutlu bireyler olarak davrandıklarını belirtmişlerdir. İki sınıf öğretmeninin görüşleri alınarak deney grubundaki sınıfta ders işlemenin daha kolay olduğu öğrencilerin kavga etmeden mutlu ve huzurlu oldukları gözlemlenmiştir.