DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – RESFEBE İLE DEĞERLERİMİZ

RESFEBE İLE DEĞERLERİMİZ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Bir kelime veya kavramın farklı harfler, sözcükler, resim ve şekillerle ifade edilmesi üzerine
tasarlanmış bir zeka oyunu olan resfebe ile değerler eğitiminin pekiştirilmesini hedefledik. Değerler
öğretilebilir bir olgu olduğu için resfebe ile bilinmeyen ve unutulan değerlerimizin iyi anlaşılmasını
bunun üzerinde konuşulup düşünülmesini amaçladık. Bunun için resfebenin ne olduğunu
araştırmaya başladık. Resfebe örneklerini inceledik ve bu zamana kadar yapılmış olan resfebe
oyunlarını oynayarak resfebe bilgimizi pekiştirdik. Bu şekilde resfebe hakkında bilgi sahibi olduktan
sonra değerler eğitiminde geçen kavramları ve anlamlarını araştırmaya başladık. Bu kavramları
kendi hayal gücümüzü kullanarak uygun resim, sayı, şekil ve farklı harflerle ifade etmeye çalıştık.

Değerler eğitiminde geçen kavramları resfebe ile ifade ettik. Bu kavramları 1 hafta boyunca
okulumuz panolarına asarak merak uyandırmayı hedefledik.Bu resfebelerle öğrencilerin ,velilerin ve
öğretmenlerin ilgisini çekmeyi başardık. Koridorlarda resfebe kavramlarını çözmeye çalışan,yorum
yapan kişileri gözlemledik. 1 haftanın sonunda resfebeleri cevapları ile asarak kafalardaki soru
işaretlerini gidermiş olduk.

Bu çalışmamızla Değerler Eğitimini okul içerisinde etkinlik yapılarak kalıcılığın sağlanmasında
etkili olduk. Değerlerimizin öğretilebilir bir olgu olduğunu fark ettik. Değerler Eğitimini resfebe ile
anlatarak hayal gücünün ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesinde rol oynadık. Yaptığımız
proje ile öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ulaşarak geniş bir kitleye hitap ettik. Temel değerlerin
pekiştirildiğini farkettik. Kazanılan değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilirse iyi
karekterli bireylerin yetiştirilebileceğinin farkındalığını oluşturduk.

Mehmet Alper GÖK

Danışman
Fulya ERGÜLCÜ