DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – MEVLANA ÖĞRETİLERİNDEKİ WABİ-SABİ FELSEFESİ

MEVLANA ÖĞRETİLERİNDEKİ WABİ-SABİ FELSEFESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Büyük bir hızla içinden geçtiğimiz bilgi çağında, sosyal medyanın da etkisiyle Avrupa’dan
etkilendiğimiz mükemmeliyetçilik akımı toplumumuzun egosunun tavan yapmasını sağladı. Buna
alternatif olarak bir de Uzak Doğu’da 16.yy’da ortaya çıkan Wabi Sabi akımı geldi. Wabi Sabi,
kusursuz ve mükemmel olmamayı, sadeliği ve gösterişten uzak olmayı savunmaktadır. Bu akımlar
hala gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda pek çok kişisel gelişim kitapları yazılıyor, konferanslar
düzenleniyor. Fakat bizi neden başka kültürlerin akımları böylesine etkiliyor? Kendi kültürümüzde
bu akımların yerini dolduracak daha kadim, daha eski düşünceler zaten yok mu? Tabi ki var. Hz.
Muhammed, Mevlana, Âşık Veysel… Peygamberimiz ve Türk İslam kültürünün değerli düşünürleri,
Wabi Sabi’den daha önce hayatlarına sadelik ve doğallığı hâkim kılmışlardır. Bu projede dinler
arası evrenselliğinden dolayı Mevlana’yı ele aldık. “Gel, gel! Ne olursan ol, gel!..” diyerek din, dil,
ırk ayrımı yapmadan herkesi kabul eden Mevlana, Mesnevi’de bu akımları ve çok daha fazlasını
içeren tüm dünyayı aydınlatan düşünceleri dile getiriyor. Sadelik, tasarruf ve minimalist düşünceyi
savunuyor. Fakat Mesnevi dili ağır ve anlaşılması güç bir eser olduğu için ülkemizde hak ettiği ilgiyi
görememektedir. Hâlbuki Mesnevi’nin içinde o kadar çok değerli bilgi var ki! Mesnevi’nin günümüz
koşullarına uyarlanıp, gençlerin de anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi, derslerde okutulması
çok yararlı olacaktır. Özümüzü anlamadan, sanki yeniymiş gibi dışarıdan ithal bilgileri almak yerine,
sadece geçmişimize bakarak pek çok bilgi edinebiliriz. Başkalarını değil, kendimizi örnek alalım!
Mevlana’nın da dediği gibi “Anandan atandan uzak kalma hiç/ Feyiz bahçesinden daim feyza biç/
Cahilken alimlik satan bir dile/ Değer verme, düşsün hatırdan bile.”

Yaz ERDOĞAN
Elif AKGÜL

Danışman
Zehra COŞKUN