Değerler Eğitimi Projesi MERHAMET EĞİTİMİ

MERHAMET SİZSİNİZ (MERHAMET EĞİTİMİ)
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman
Ahmet YALÇİN

Proje Öğrencileri
Sacide KAYHAN
Özlem ÇOLAK

İnsanlığın zulümden, adaletsizlikten gözyaşına boğulduğu günümüzde yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacımızın olduğu inkâr edilemez bir hakikattir. Merhametten ağlamayan, merhametsizlikten ağlar. Bundan dolayı temeli merhamete dayanan bir gözyaşı medeniyeti tasavvuruna ihtiyacımız var. “Allah’ım bana cehennemi söndürecek kadar göz yaşı ver.” diyecek kadar koca yürekli insanların oluşturduğu bir medeniyete ihtiyacımız var.

Bu çalışmamız aslında toplumuzun son zamanlarda şiddetle ihtiyaç duyduğu Değerler Eğitiminin bir alt başlığıdır. Bu projemizle toplumumuzun özellikle de eğitim çağındaki gençlerimizin merhamet konusunda yeterli duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.
“Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i bizlere en güzel anlatan kavram, hiç şüphesiz rahmettir. Sevgili Peygamberimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma kayıtsız kalamayacağını, yanı başında acı çeken birine, gözyaşı döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümitlerini daha hayatının baharında iken kaybetmek üzere olan bir yetime sırt dönemeyeceğini öğretmiştir”. Sevgi ve merhamet kavramlarının çokça kullanıldığı günümüzde bu kavramların içini doldurma, farkındalık oluşturmak amacıyla “Merhamet Sizsiniz” isimli çalışmamızı okulumuz sınırlarının içinde başlattık. Bir değişimin bireyin kendisinde başlaması gerektiğini düşünerek önce kendimize ve etki sahamızdaki arkadaşlarımıza, büyüklerimize ulaşmayı hedef edindik.

Diğer amaçlarımızı ise şöyle sıralayabiliriz;
Merhamet hakkında bir farkındalık oluşturmak,
Toplumu, mutlu olacakları bir paydada birleştirmek,
Kadına ve Çocuğa şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak,
Toplumun ve dünyamızın içinde olduğu şiddet sarmalını kırmak,
Gözyaşlarının merhametten dolayı aktığı bir dünya tasavvuru oluşturmak,
Toplumsal iletişimi, yardımlaşmayı güçlendirmek,
Başkalarının dertleriyle dertlenmeyi hatırlatmak Neme lazımcılıktan kurtulmak,
Dünyayı daha yaşanır hale getirecek düşünce yapısının oluşmasına katkıda bulunmak.