Değerler Eğitimi Projesi MAHREMİYETİ ÖĞRENİYORUM

TARÇINLA MAHREMİYETİ ÖĞRENİYORUM
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman
İlknur Keskin ACAR

Proje Öğrencileri
Kıymet AYDIN
Esra GÜRSES

Eskilerin “Haya Duygusu” dediği şimdilerde ise “Mahremiyet Eğitimi” olarak bilinen çocuk eğitiminde oldukça öneme sahip olan mesele maalesef günümüzde ihmal ediliyor. Günümüz anne babaları çocukları açısından hayati önem taşıyan mahremiyet duygununun nasıl kazandırılacağı konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. (GÜNEŞ A.)

Bu proje ile amacımız 2-7 yaş arası çocuklarına mahremiyetle ilgili farkındalık kazandırılması, bedeni ile ilgili olası bir tehlike durumu ortaya çıkmadan yanlış giden bir şeyler olduğunun farkına vardırılması ve ailelere çocuklarına vermeleri gereken mahremiyet eğitim konusunda yardımcı olmaktır.

“Mahremiyet Eğitimi, çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin/özel alanının farkına varması, hayatın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir”

Mahremiyet eğitimi nedir? Çocuk mahremiyet eğitimi kavramını nasıl öğrenir? Bu kavramı nasıl anlamlı hale getirir? 2-7 yaş çocuklarına mahremiyet eğitimi nasıl verilir?
Temel davranış refleksi nedir? Mahremiyet eğitimi ile temel davranış refleksinin ilişkisi nedir? Gibi sorular çalışmanın konusunu teşkil eder.

Bu çalışma ile 2-7 yaş çocuklarına kazandırılması gereken temel davranış refleksleri belirlenmiş, bunlara yönelik hikâyeler yazılmış, bu hikayeler resimlenerek resimli hikaye kitabı haline getirilmiştir. Hikâye metin¬leri seslendirilerek kaydedilmiş ve konuşan kitap haline getirilmiştir.

Okulumuz uygulama sınıflarında çocuklara okunarak, kendi kendilerine dinlemeleri sağlanarak temel davranış refleksini öğrenmeleri sağlanmış olacak ve bu konuda ailelere yardım edilerek proje hayata geçirilmiş olacaktır.

Bu kitapta anlatılan hikâyeler okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinliklerinde okunduktan sonra drama etkinlikleriyle canlandırılarak çocukların içselleştirmeleri sağlanır.