Değerler Eğitimi Projesi KELEBEK ETKİSİ YARDIMLAŞMA PROJESİ

KELEBEK ETKİSİ YARDIMLAŞMA PROJESİ
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman Öğretmen
Sercan ÜNĞAN

Proje Öğrencileri
Nebahat BİLİR
İlayda Sıla ALMA

Amazon Ormanları’ndaki bir kelebeğin kanat çırpması Avrupa’da bir fırtınaya sebep olmaktadır. Bizde bu bilgiden hareketle; bir kelebeğin kanat çırpması kadar diyebileceğimiz bir iyilik/kötülüğün toplumsal bir iyilik/ kötülüğe dönüşebileceğini düşündük ve projemizin ismine bu şekilde karar verdik. Projedeki amacımız; yardımlaşma hususunda öncelikle okulumuzda daha sonra ise çevremizde bilinç oluşturabilmek, gücümüzün yettiği oranda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, tek başına bir anlam ifade etmediği düşünülen sınırlı miktardaki iyiliklerin bir araya geldiğinde çok büyük anlamlar ifade ettiğini gösterebilmek ve son ola¬rak; her insanın gücü nispetinde yapabileceği bir şeyler olduğunu kanıtlamaktır.

Birçok yardımlaşma projesinde yardım edilecek miktarın alt sınırı belirlenirken; biz, projemizde diğer yardımlaşma projelerinden farklı bir şekilde üst sınırı belirlemek suretiyle insanların yardım yapabilmelerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bunun yanı sıra projenin devamlılık arz etmesine verilen önem de bir diğer farklı etkendir. Bu sayede yardımlaşma gibi toplumsal, ahlâkî ve sosyal değerlerimizin daimi anlamda varlığını muhafaza ettirmesine katkı sağlamayı hedefledik. İlk olarak projemizin ismini üzerine temellendirdiğimiz “Kelebek Etkisi” ve “Kaos Teorisi” gibi bilimsel çalışmalar üzerine yapmış olduğumuz kaynak taramasının ardından, “Pozitif bilimlere ait olarak bildiğimiz bu teoriyi hayata dokunur hale nasıl getirebiliriz?” sorusu üzerinde yoğunlaştık.

Öğretmen ve öğrencilerin aktif rol almasını sağlamak suretiyle bir yandan şeffaflığı sağlamak diğer yandan da öğrencilerin rencide olmasını önlemek hassasiyetiyle hareket ettik. 509 öğrenciye uygulamış olduğumuz memnuniyet anketi sonuçlarının projemizin amaçları ile örtüşmüş olduğunu gördük. Sonuç itibariyle; 9 ayda 12,000 TL civarı bir rakam toplamakla birlikte 140 öğrencinin farklı türden ihtiyaçlarını karşılamış olduk.