DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – İZLEMEYE DEĞER

İZLEMEYE DEĞER

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Projemiz sinema ve değerler ilişkisinden değerler eğitiminde yaralanabileceğini bu şekilde her
düzey öğrenciye ulaşılabileceğini hedefleyen bir projedir. Bu filmlerde işlenen konular ve evrensel
değerleri ve duyguları içeren Her Çocuk Özeldir (Yerdeki Yıldızlar) Uçurtma Avcısı, Selvi Boylum
Al Yazmalım, Pi’nin Yaşamı, Bülbülü Öldürmek, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, 3 İdiot, Orman
Çetesi, Koro, Hachiko filmlerinin değerler eğiminde kullanılmasının üzerine etkinlik uygulamasının
bulgularının değerlendirildiği bir çalışmadır.

Araştırma uygulaması kapsamında 20 ortaokul öğrencisinden oluşan örneklem grubuna seçilen
filmler izletilmiştir. Bu filmlerde etkileyici bir şekilde sevgi, yardımlaşma, paylaşma, yetinme,
doğruluk, dürüstlük, empati, arkadaşlık gibi kavramlara vurgu yapılmaktadır. Bu eserlerde hangi
değerlerin vurgulandığının tespit ettirilmesiyle öğrenci davranışları gözlemlenip, öz değerlendirme
formları uygulanmış ve ürün odaklı uygulama çalışmaları yapılmıştır.

Görsel ve işitsel olarak zenginleştirilen eğitim uygulamalarının öğrencilerde daha etkili izler
bırakacağı için insani değerlere ilişkin olumlu davranış geliştirmede daha kalıcı uygulamalar olduğu
sonucu raporlanmıştır.

Disiplinler arası ilişkilendirilmiş şekilde filmler, çarpıcı öyküler ve sosyal alanlarla zenginleştirilerek
değerler eğitimi etkinlikleri düzenlenip uygulanırsa kültürel ve insani değerlerin öğretimi daha etkin
şekilde olacaktır. Değerler eğitimi kazandırılmasında öğrencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar
yapması etkili sonuçlar verecektir. Sinema sanatının ufuk açan çağrışımsal zenginliğinden
faydalanarak soyut olan değerler etkili bir şekilde öğrenciye kazandırılabilir.

Bengüsu ŞİRE
Ömer Talha ATEŞ

Danışman
Hacer MODUK