DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – İZCİYİM, SOSYALİM, DEĞERLİYİM

İZCİYİM, SOSYALİM, DEĞERLİYİM

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların sosyal çevresi sadece ailesi, okulu ve yaşadığı çevre
olmaktan çıkmış, televizyon, sosyal medya, filmler, internet ve daha kontrol edemediğimiz bir çok
faktörden oluşmaya başlamıştır. Sosyal çevrenin pek çok faktörden oluşması yetişen neslin sosyal
değerleri benimsemesinde kafa karışıklığı yaşamasına ve bunun sonucunda değerler açısından
dejenerasyon oluşmasına sebep olmuştur. Bu noktada aile ve ağır ders müfredatları sebebiyle
okul çocukların sosyal değerleri öğrenmesi ve uygulaması konusunda yeterli olamamıştır. Bu
noktada oluşan boşluğun, çeşitli yaş gruplarındaki çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal
gelişmelerine katkıda bulunmak olan izcilik faaliyetleriyle doldurulabileceği düşünülmüştür. Bu
nedenle izcilik yapan bir kulübün üyesi olan 11-18 yaş arası izci olmayan 80, izci olan 80 çocuğa
“Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde bir istatistik programı olan
SPSS’ ten faydalanılmıştır. İzci olan ve olmayan 11-18 yaş arası çocuğun bulguları kıyaslanarak
analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda izci olan 11-18 yaş arası çocukların, izci olmayan 11-18
yaş arası çocuklara göre sosyal değerleri hem genel olarak hem de ailevi, bilimsel, geleneksel,
dini, siyasi değerler ve çalışma-iş değerleri alt boyutu olarak daha çok benimsedikleri sonucuna
ulaşılmıştır.

Feyza SANCAKLI
İsmail Esad KAYA

Danışman
Merve Nur DEMİRCİ