DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – İYİLİK ZİNCİRİ

İYİLİK ZİNCİRİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Millet olarak çok eski bir kültürümüz, manevi mirasımız bulunmaktadır. Manevi mirasımız gelenek,
görenek ve değerlerimizden oluşur. İyilik yapma ve ihtiyaç duyana yardım etmek bu manevi
değerlerimizden en önemlilerindendir. Osmanlı devletinde canlı cansız bütün varlıklara yardım
etme ve iyilik yapma davranışının pek çok örneği bulunmaktadır. Bu amaçla kuş evleri yapılmış,
hayvanların sığınacakları barınaklar inşa edilmiş, insanlar için aşevleri kurulmuş, cami duvarlarına
sadaka taşları konulmuştur. Bu çalışmada atalarımızdan miras aldığımız manevi değerlerimizden
iyilik yapma ve yardımseverlik duygusu sınıfımızda işlenmiştir. Sınıfımızda bir iyilik hareketi
başlatıp bu hareketin sürekli hale gelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak
bir arkadaşımız iyilik yapmış, yaptığı iyiliği isim vermeden hazırladığımız sınıf panomuza asmıştır.
Altında sıranın geçmesini istediği arkadaşını etiketlemiştir. Bu şekilde sınıfımızda ihtiyacı olan
arkadaşlarımızın ihtiyacı giderilip iyilik yapma davranışı konusunda birbirimize örnek teşkil edilmiştir.
İyilik yapıp yardım ettikçe arkadaş ilişkilerimizde olumlu gelişmeler yaşanmış, İyilik yaptığımız
arkadaşlarımızla aramızdaki küçük problemler çözülmüştür. Bu proje sayesinde birbirimize karşı
daha anlayışlı davranmaya başladık. Bu hareketi yaşamımızın her alanına uygulamaya karar verdik.

İlayda GÖKSU
Zeynepsu YEŞİL

Danışman
Pınar KAPLAN