DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – İYİLİK YAP UYGULAMASI

İYİLİK YAP UYGULAMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler eğitimi insanların hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için çok
önemlidir. Küreselleşen dünya düzeni ve kapitalizm baskısı ile insani değerler git gide unutulmaya
başlanmıştır. Sevgi, saygı, adalet, özgürlük, paylaşma, yardımlaşma, barış, doğa sevgisi gibi
evrensel değerler göz ardı edilmektedir. Ülkemiz de bu küreselleşmenin etkisiyle milli ve manevi
değerlerinden uzaklaşmaktadır. Bu nedenle değerler eğitimi birçok ülkede olduğu gibi bizim
ülkemizde de eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hem evrensel insani
değerlerin hem de milli ve manevi değerlerin kazandırılması için verilen eğitimler geleceğimiz
açısından önemli çalışmalardır. Ancak mevcut uygulamalar değer öğretimi açısından başarılıyken
bireylerin bu değerleri uygulamaları noktasında aynı başarıya ulaşılamamaktadır. Mevcut durum
dikkate alınarak yapılan bu çalışmanın amacı bireylerin sahip olması gereken değerleri bizzat
uygulayarak öğrenmesini sağlayacak bir mobil uygulamanın geliştirilmesi sürecinin betimlenmesi
ve elde edilen sonuçların paylaşılmasıdır. Uygulamanın geliştirilmesi sürecinde Mobile-D yöntemi
kullanılmıştır. Uygulama “MIT App Inventor 2” blok kodlama aracıyla geliştirilmiştir. Geliştirilen bu
mobil uygulama farklı yaş, meslek ve sosyo-ekonomik düzeylere sahip Rize ilinde yaşayan 8 kişi
tarafından kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Mobil
Uygulama Değerlendirme Anketi” ile elde edilmiştir. Geliştirilen uygulamanın değerler eğitiminde
kullanılmasının faydalı olacağı yönünde sonuçlar elde edilmiştir.

Hasan Asaf ULAŞ
Mehmet Gürkan TERZİ

Danışman
Kemal AKBAYRAK