Değerler Eğitimi Projesi İYİ Kİ VARSIN!

İYİ Kİ VARSIN!
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman Öğretmen
Hikmet AKAR

Proje Öğrencileri
Hatice Zeynep ÇİTİLOĞLU
Aysun TEZEL

Türk tarihi incelendiğinde iyiliğin yayılması amacının günümüzde eskisi kadar öne çıkmadığı görülmektedir. İyiliğin yayılması toplumda birlik, beraberlik ve huzurun sağlanması için gereklidir. Bu nedenlerden dolayı bu projede iyiliğin Türk tarihindeki yeri araştırılmıştır. İyiliğin yayılmasının Türk tarihinde olduğu gibi şimdi de devam etmesi için günümüzün en geniş sosyal iletişim ağı olan sosyal medyanın iyilikle ilişkisi yapılan anket ve mülakat üzerinden incelenmiştir.

Bu projedeki amaç, iyiliğin sosyal medyada yayılması ve daha aktif bir rol almasıdır. Bu amaç doğrultusunda bir sosyal medya platformu kurulmuş ve bu platformdan iyiliği öğütleyen paylaşımlar yapılmıştır.

Bu projeyi hazırlarken izleyeceğimiz adımları belirledikten sonra internetten, ulaşabileceğimiz kütüphanelerden çeşitli kaynaklara ulaştık, anket ve mülakat hazırlayıp uyguladık. Verileri inceledik, sonuçları yorumladık. Araştırmamızda gözlemsel ve betimsel yöntem kullandık. Bu araştırmada evren Başakşehir, örneklem 15-65 yaş aralığında herhangi bir kritere göre seçilmemiş bireylerdir.

İyiliğin önemini vurgulamak için iyiliğin mitolojide, Türk tarihinin köklü devletlerinde, eski Türk yapıtlarında, dinlerin evrensel öğütlerinde, ilahi dinlerdeki ve günümüz Türkiye’sinde yapılan bazı proje örneklerinde incelenmiştir.

Ayrıca yapılan ankette sosyal medyada iyiliğin yayılması, yapılan mülakatta ise daha çok iyiliğin insanla ilişkisi ve insan üzerindeki etkisi sorgulanmıştır.

Sosyal medya iyiliğin yayılması için kullanıldığında sanal bir ortam olmaktan çıkıp gerçek bir sosyalleşme ve yardımlaşma alanı olacaktır.