DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI İLE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI İLE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Bir toplumun sahip olduğu değerler, o toplumun aynasıdır. Hoşgörü, farklılıklara saygı, dayanışma,
yardımlaşma gibi değerler yaygınlaştıkça geleceğe daha sağlıklı bakabiliriz. Bu değerleri içselleştiren
çocukların topluma katacaklarının düşündüğümüzde konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı
zamanda bu değerlerin uluslararası alanda yaygınlaşması gerekir. Proje fikrinin çıkış noktasını
bunlar oluşturmaktadır.

Bu projenin amacı öğrencilerin farklı ülkelerin geleneksel çocuk oyunları yardımıyla hoşgörüye
katkı sağlama, farklılıklara saygı duyma, paylaşma-dayanışmaya katkı, zamanı verimli kullanma,
farklı kültürleri tanıma ve kültürler arası etkileşime yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin
geleneksel çocuk oyunlarını tanıtma yoluyla ülkelerini başka ülkelerdeki akranlarına tanıtma ve o
ve ülkelerdeki akranlarının kültür-ülkelerini tanımalarına katkı sağlamaktır.

Projeye az bilindiğini varsaydığımız ve eğlenceli olduğunu düşündüğümüz bazı geleneksel
oyunlarımızı araştırdıktan sonra, ulaştığımız oyunları basit ve anlaşılır bir biçimde İngilizceye
uyarlayarak başladık. Örnek iki oyunun videosunu çekip, üzerine İngilizce olarak oyun hakkında
bilgi veren ses montajı yaptık. Sonrasında bu çevirileri ve videoları eTwinning portalı üzerinden
Avrupa’da bağlantı kurabildiğimiz birkaç ülke ile paylaştık. Oyunlar arasından seçim yapmalarını ve
bu oyunları öğrencileri oynarken video kaydına almalarını, bize de kendi yöresel çocuk oyunlarından
bahsetmelerini ve göndermeleri talep ettik. Böylelikle proje çıktısı olarak basmayı tasarladığımız
“Uluslararası Çocuk Oyunları” kitapçığımızı oluşturmaya çalıştık. Kitapçık basılıp-çoğaltıldıktan
sonra ilgili ülkelerdeki öğrencilerle farklı platformlarda paylaşılacaktır.

Geleneksel çocuk oyunları ile öğrencilerin teknoloji bağımlılığına engel olma, akranlarıyla etkileşime
girip hoşgörülü olmaları, farklı kültürlere saygı duymaları ve kültürel etkileşimin sağlanması
düşünülmektedir.

Dolayısıyla bu tür uluslararası çalışmaların yaygınlaştırılmasının ve benzer faaliyetlerin yapılmasının
teşvik edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Nehir GÜNEŞ

Danışman
Ahmet KILIÇ