Değerler Eğitimi Projesi GELECEK KUŞAKLARA DEĞER AKTARIMINDA

GELECEK KUŞAKLARA DEĞER AKTARIMINDA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARIN ROLÜ
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman Öğretmen
Yasemin KESKİN

Proje Öğrencileri
Yıldız Zeynep EMİR
Ceren GÜLER

Doğumdan yetişkinliğe dek “çocuğa verilen eğitimin” geleceğe yapılmış en önemli yatırım ve gelecek kuşaklara “değer aktarımının” yapıldığı en önemli süreç olduğu açıktır. Okul çağındaki çocuklarda değer eğitiminin merkezinde okul varken; okul çağından önce eğitimin verildiği en önemli yer çocuğun yaşadığı evidir. “Büyükanne/büyükbaba” ile büyüyen çocukların “kreş/bakımevi/yuva/dadı” ile büyüyenlere kıyasla “daha söz dinlemez”, “daha şımarık”, “daha bencil” oldukları yönündeki inanış doğru mudur? sorusundan yola çıkarak hazırladığımız çalışmamızda; huzurlu, güvenli ve koşulsuz sevginin sunulduğu bu ortamlarda büyüyen çocukların yetişkinlikte toplumda iyi vatandaş olma, iyi insan olma ve değerlerimiz (dürüstlük, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, ahlaki değerler vb.) konularında “daha başarılı/başarısız” olduklarını görmek amaçlanmıştır.

Çalışmamızda verilerin elde edilmesinde “nicel” araştırma tekniği olarak “anket formu” kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi ile hazırladığımız anket formundaki toplam 30 soru içerisinden soru kümeleri tespit edilmiş; “Dışa Vurum Boyutu” , “Milli Değerlere Yönelim Boyutu” “Sorumluluk Boyutu” şeklinde üç küme halinde değerlendirilerek üç faktörlük çözümleme analizi yapılmıştır. Çalışmamızda değerlerimizi farklı boyutta ele alan bu üç faktörün öncelikle “okul öncesi dönemde bakım veren” olmak üzere “yaş”, “cinsiyet”, “kardeş sayısı”… gibi parametrelerle ilişkisi değerlendirilmiştir. Ancak çalışmamızın merkezinde bakım verenin kim olduğu ile değer kazanımı arasındaki ilişki merak edildiğinden bu kısma yoğunlaşılmıştır.

Aile kavramının zamanla küçüldüğü zannedilirken aslında aile kavramı genişleyerek değişmektedir. Artık yalnızca anne ve baba değil anne, baba ve bebek olmuştur. Bir de anne çalışıyorsa, bu sisteme bakım veren büyükanne ve büyük babalar da dahil edilmiştir. Büyükanne ve büyükbabalar, torunlar için ahlaki gelişimi bakımından bulunmaz fırsat, değer aktarımı için mihenk taşıdır. Ayrıca torunlar da onlar için neşe kaynakları, yinelenme ve telafi fırsatıdır, böylece her iki taraf için de bir “iyilik hali” söz konusudur. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin