Değerler Eğitimi Projesi DEĞERLİ SÖZLER

DEĞERLİ SÖZLER
Değerler Eğitimi Projesi

Eğitimin temel amaçlarından biri öğrencilere değerler eğitimi vermektir. Çünkü toplum sahip olduğu ve yetiştirdiği bireylerle gelişimini ve varlığını sürdürür. Toplumların varlıklarını devam ettirebilmeleri tarihi, milli ve insani değerlerin gelecek nesillere aktarılması ile mümkündür.
Projemiz değerler eğitiminde; ünlü düşünürlerin, sanatçıların, liderlerin, yazarların özlü sözlerinden yaralanabileceğim; bu şekilde her düzey öğrenciye nitelikli söz zenginliğiyle ulaşılabileceğini hedefleyen bir projedir. Öğrencilere “Kim Demiş” adını verdiğimiz kart oyunuyla özlü sözler ve değerler ilişkisini tanıtmak ve bu şekilde hazır bulunuşluk sağlamaya çalıştık. Okul için hazırladığımız “Değerler Hazinemiz” adını verdiğimiz kutuya öğrenci, öğretmen, veli ve tüm okul personelinden istekli olanların değerler temalı kendi özlü sözlerini yazıp atmalarını istedik. Bu özlü sözlerden en beğendiklerimizi değerler logolu tasarladığımız çeşitli bez torbalara yazarak kişilere hediye ettik ve kullanmalarını istedik. Değerler eğitiminde farkındalık yaratarak ayrıca bez torba kullanımıyla çevreye duyarlılıkla ilişkilendirdiğimiz projemizin sonunda anket uyguladık. Projemiz okul değerler kültürü oluşturmak adına hazırlanan etkinlik uygulamalarının öğrencilerde değer gelişimine katkısı ile ilgili gözlem bulgularının değerlendirildiği bir çalışmadır.

Rol model alarak, yapıp yaşayarak, oyunla ve görsel öğrenmeyle kısacası disiplinler arası ve yaratıcı eğitim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilen eğitim uygulamalarının öğrencilerde daha etkili izler bırakacağı sonucu raporlanmıştır.

Disiplinler arası ilişkilendirilmiş şekilde sosyal alanlarla, tanıdıkları önem verdikleri kişilerin sözleriyle zen¬ginleştirilerek ayrıca kendileri bu konuda sözler yazarak değerler eğitimi etkinlikleri düzenlenip uygulanırsa kültürel ve insani değerlerin öğretimi daha etkin şekilde olacaktır. Değerler eğitimi kazandırılmasında öğrencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar yapmasına imkan verici etkinlikler düzenlenmesi etkili sonuçlar verecektir.

Danışman Öğretmen
Hacer MODUK

Proje Öğrencileri
Ekin PUSAK
Şiir Nur TEZSEZENER