DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – DEĞERLİ DEYİŞLER

DEĞERLİ DEYİŞLER

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Eğitimin temel amaçlarından biri öğrencilere değerler eğitimi vermektir. Çünkü toplum sahip
olduğu ve yetiştirdiği bireylerle gelişimini ve varlığını sürdürür. Toplumların varlıklarını devam
ettirebilmeleri tarihi, milli ve insani değerlerin gelecek nesillere aktarılması ile mümkündür. Projemiz
değerler eğitiminde; atasözü ve deyimlerden yararlanabileceğini; bu şekilde her düzey öğrenciye
nitelikli söz zenginliğiyle ulaşılabileceğini hedefleyen bir projedir. Öğrencilere “Değerli Deyişler”
adını verdiğimiz kart oyunuyla atasözü, deyimler ve değerler ilişkisini tanıtmak ve bu şekilde
farkındalık oluşmasını sağlamaya çalıştık. Değerler eğitiminde farkındalık yaratarak atasözleri
ve deyimleri kullandığımız projemizin sonunda anket uyguladık. Projemiz oyun eğitim materyalleri
tasarlama ve uygulama sonrasında eğitim materyallerinin ve atasözleri ile deyimlerin değerler
eğitimi etkinliklerine katkısını ölçmek amaçlanmıştır. Uygulanan anketlerle öğrencilerde kültürel
mirasımız olan ataözleri ve deyimlerin değer gelişimine etkisi ile ilgili gözlem bulgularının yer aldığı
bir çalışmadır. Eğlenerek, yapıp yaşayarak, oyunla ve görsel öğrenmeyle kısacası disiplinlerarası
ve yaratıcı eğitim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilen eğitim uygulamalarının öğrencilerde daha
etkili izler bırakacağı sonucu bulgulanarak raporlanmıştır Ayrıca proje, android oyun uygulamasıyla
sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir özellik kazanmıştır.

Değerler eğitimi verilmesinde ve öğrencilerde evrensel ve insani değerlerin kazandırılmasında
öğrencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar yapmasına imkan verici etkinlikler düzenlenmesi etkili
sonuçlar verecektir.

Efe KAYKAÇ

Danışman
Hacer MODUK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 + one =