DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – BANA BİR ÖĞÜT VERİR MİSİNİZ?

BANA BİR ÖĞÜT VERİR MİSİNİZ?

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Projemizin amacı; verilen öğütlerden yola çıkarak, öğütlerde hangi değerlerin ön planda olduğunun
tespitini yapmaktır. Dolayısıyla projemiz bir durum tespiti yapmayı hedeflemektedir. Öğütlerde
vurgulanan değerlerin aynı zamanda insanların kendi görüşleri doğrultusunda çocuklar için
önemsediği değerleri de ifade ettiği düşünülmektedir. Araştırmamızın evrenini Yozgat ili Merkez
ilçesindeki 30 yaş üstündeki insanlar oluşturmuş ve örneklem olarak 100 kişi rastlantısal olarak
seçilmiştir. “Bana bir öğüt verir misiniz?” sorusu yöneltilerek yapılan görüşmede, verilen cevaplar
not edilmiş ve hangi değerler ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan verilerin; genel anlamda ve
yaş, cinsiyet değişkenleri dikkate alınarak analizleri yapılmış, tablo üzerinde gösterimi sağlanmıştır.
Açık uçlu bir soru sorularak herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan özgün cevaplara ulaşılmak
istenmiş; insanlara kendi fikirlerini istedikleri şekilde ifade etmeleri imkânı verilmiştir. Böylece
değerlerle ilgili daha gerçekçi bir durum tespitine ulaşıldığı düşünülmektedir. Öğütlerde öne çıkan
değerler; çalışkanlık, sevgi – saygı, doğruluk – dürüstlük olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin
oranları proje içeriğinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Projemizde saha çalışması yaparken herhangi
bir olumsuzlukla karşılaşılmamış, soru yönelttiğimiz herkes cevap vermek için gayret sarf etmiştir.

İbrahim Orkun KOÇAK

Danışman
Alper KOÇAK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 2 =