DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – AİLEMLE 25. SAAT

AİLEMLE 25. SAAT

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Eğitim, yetiştirmek istediği kişilerin en iyi donanıma sahip olmasını istemenin yanında bireylerin en
iyi karaktere ve bilince de sahip olmasını ister. Dünyanın her yerinde eğitim, kişilerin içinde doğup
büyüdükleri toplumun değer yargılarını benimsemelerini de ister. Türk millî eğitim politikalarında
da hedef olarak belirtilen toplumun ihtiyacı olan bilinçli, kültürlü, değerlerine sahip, özellikle
Türk millî eğitiminin amaçlarında vurgulanan hedeflere ulaşmada ve yurttaşları bu doğrultuda
yetiştirme konusunda eğitim sistemimize önemli görevler düşmektedir. Özellikle toplumsal açıdan
incelendiğinde bazı değerlerimizde eksiklik olduğunu büyüklerimizin” nerede o eski bayramlar, o
eski komşular” gibi söylemlerinden de anlıyoruz. Sorumluluk bilincinin bütün değerleri etkilediğini
biliyoruz. Sorumluluğunu bilen saygılıdır, sorumluluğunu bilen vatanına sahip çıkar, sorumluluğunu
bilen hoşgörülüdür, sorumluluğunu bilen sever… bu esastan yola çıkarak aile içindeki sorumluluktan
bu işe başlamak istedik. Özellikle çalışan anne ve baba çocuklarının şikayeti olan aile ile fazla zaman
geçirememe nedenlerini araştırdık. Çalışan anne ve babaların eve geldikten sonra ailenin temel
ihtiyaçlarını karşılamak için yemek, temizlik ev düzeni gibi ev işleriyle çok meşgul olup çocuklarına
ayıracakları zamanın büyük bir kısmını kullandıklarını ve çok yorulduklarını gördük. Projemizle aile
bireylerinin (özellikle çocukların) kendi üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirmesiyle anne
ve babaların gereğinden fazla yorulmayıp çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarını ve paylaşım
sonucunda sevgi, saygı ve hoşgörünün mutluluğu artırmasını amaçladık.

Alperen DADANDI

Danışman
Dilek YILIKYILMAZ