DEFSAD 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Denizli Büyükşehir Belediyesi – DEFSAD
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

1- Yarışmanın adı:“Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması”dır.
Yarışma; Denizli Büyükşehir Belediyesi adına Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği (DEFSAD) organizatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

2- Yarışma Bölümleri:
Yarışma 3 ayrı kategoride düzenlenecektir:
– “Denizli’de Kırsal Yaşam”(Köylerde tarım, hayvancılık, gelenekler, bayramlar, düğünler, evlerde ve sokaklarda yaşam)> KIY;
– “Denizli’de Kentsel Yaşam” (Kent içinde, evlerde, çarşı-pazarlarda, eğlence yerlerinde, Cadde vesokaklarda, parklarda ve benzeri yerlerde yaşam)> KEY;
– ”Denizli’de Doğa” (Denizli’nin doğal güzellikleri,gölleri, dağları, çiçekleri, böcekleri, kuşları, ağaçları, yabani hayvanları ve benzeri Denizli’nin doğal zenginlikleri)> DOG.

3- Genel kurallar:
· Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2013-2015 yıllarıiçinde Denizli ili ve ilçelerinde veya köylerinde çekilmiş olmalıdır.Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılım, kural ihlali sayılacaktır.
· Katılımcılar yukarıda belirtilen konularda,fotoğraflarına sanatsal yorumlarını katmakta özgürdürler.
· Yarışma,seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları ve TFSF temsilcisi dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
· Yarışmaya katılım ücretsizdir.
· Yarışmaya her kategoride en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli fotoğraf gönderilebilir.
· Yarışmaya katılan eserlerin daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış olması ve daha önce herhangi bir basılı eserde kullanılmış olmaması gerekmektedir. Fotoğrafın başka bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, kural ihlali işlemi uygulanır.
· Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
· Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ayrıca bu durum kural ihlali sayılır.
· Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
· Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
· Ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
· Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
· Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
· Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
· Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
· Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
· Ödül ya da sergileme almamış fotoğraflardan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarında kullanılmak istenen olursa sergileme bedeli karşılığı ödenmek suretiyle satın alınabilir.
4- Telif (Kullanım) Hakları:
· Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları Denizli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
· Denizli Büyükşehir Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Denizli Büyükşehir Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin olacaktır.
· Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
· Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
· Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
· Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler, Denizli Büyükşehir Belediyesi http://www.denizli.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

5- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
· Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
· Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
· İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
· Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
· Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
· Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
· Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
· İsimlendirmede Ülke kodu (Türkiye > TR) ve kategori kodu (Denizli’de Kırsal Yaşam > KIY, Denizli’de Kentsel Yaşam > KEY ve Denizli’de Doğa > DOG) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” adlı kullanıcı için “omery”, “omey” veya “oeyil” gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Denizli’de Kırsal Yaşam > KIY, Denizli’de Kentsel Yaşam > KEY ve Denizli’de Doğa > DOG).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının2014’te Denizli’deçektiği”Pamukkale’de Akşam” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryDOG1_pamukkalede_aksam” olur.
· İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
· Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

6- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 27.07.2015
Son Katılım Tarih : 13.11.2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 18.11.2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 19.11.2015
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 04.12.2015 saat:17.00

7- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
– Mehmet BAYHAN Prof.HonEFIAP-Fotoğraf Sanatçısı
– M. Çağrı SEBZECİ Denizli Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
– Mehmet ÇAKIR DEFSAD Başkanı – AFIAP-Fotoğraf Sanatçısı
– Murat GÜR Photo World Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Fotoğraf Sanatçısı
– Nizami ÇUBUK AFIAP-Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.)

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

8- Ödüller (Her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere):
Birincilik 3.000.00TL
İkincilik 2.000.00TL
Üçüncülük 1.000.00TL
Mansiyon (3 adet) 750.00TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 150.00TL

9- Yarışmaya ilişkin ayrıntılı veya daha fazla bilgi için; Mehmet ÇAKIR (DEFSAD Başkanı – AFIAP – Fotoğraf Sanatçısı (Tel: 0258 212 22 46 / 0536 597 55 68)) ile görüşülebilir.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/081 numara onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.