DEEPO OUTLET CENTER 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

DEEPO OUTLET CENTER 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın adı: ANTALYA’DA ÇOCUK OLMAK.

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı: Deepo Outlet Center’ın sanata, çocuklara ve doğaya verdiği değeri toplumla paylaşmak üzere 3.’sünü düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 2015 yılı fotoğraf yarışmasının adı “ANTALYA’DA ÇOCUK OLMAK” olarak belirlenmiştir. Deepo Outlet Center’ın bu yılki fotoğraf yarışması teması yine Antalya üzerinden… Geleceği emanet ettiğimiz çocukların Antalya’daki yaşamını, duygularını siz değerli katılımcılarımızın objektifinden görmek istiyoruz. Çocukluğun masumiyetini ve saflığını Antalya’nın eşsiz doğasında ya da şehir hayatında buluşturacak fotoğraflarınızın yaşadığımız rutinden bir an da olsa bizleri uzaklaştırıp, gülümseteceğine eminiz. Antalya’da çocuk olmanın yaşattığı duyguları paylaşmak isterseniz, sizlerden estetik yönü kuvvetli, orijinal fotoğraflarınızı bekliyoruz. Yarışma fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

3. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

4. Genel Katılım Koşulları:
● Katılım ücretsizdir.

Yarışmaya; Seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi, yarışma koordinatörü ve birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğraf severler katılabilir.
● Yarışma ulusal yarışmadır ve yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğraf severler katılabilir.
● Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir.
● Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.
Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür. Çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.
● Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
● Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
lınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Deepo Outlet Center ve/veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Deepo Outlet Centre’dir. 5. Telif (Kullanım) Hakları: Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Deepo Outlet Center yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
● Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Deepo Outlet Center’a ait olacaktır. Deepo Outlet Center bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
● Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Deepo Outlet Center sorumlu olmayacaktır.  Deepo Outlet Centre, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.
● Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Deepo Outlet Center’in http://www.deepo.com.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

6. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Çocuksu” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_cocuksu.jpg” veya 2 no’lu “Masumiyet Çağı” adlı fotoğrafı için “TRomeryD2_masumiyet-cagi.jpg” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Deepo Outlet Center sorumlu olmayacaktır.

7. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): Cihan İŞBAŞI Graphix Ajansı Yaratıcı Yönetmeni Kent Tarihçisi Gazeteci Hüseyin ÇİMRİN Yazar İbrahim LALELİ Fotomuhabir

8. Yarışma Koordinatörü: Bihter NALBANT Deepo Outlet Center Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No: 309 Kepez-ANTALYA E-mail: bihter@deepo.com.tr Tel: (0242) 340 54 70

9. Yarışma Takvimi: : 10 Mart 2015 a Son Katılım Tarihi : 10 Mayıs 2015 Pazar saat 23.00 (TSI) : 15 Mayıs 2015 Salı : 17 Mayıs 2015 : 22 Mayıs 2015

10. Ödüller: Birincilik : 2.000.- TL İkincilik : 1.500.- TL Üçüncülük : 1.000.- TL Mansiyon (3 adet) : 250.- TL Sergileme (En fazla 20 eser) :
● Ödül kazanan yarışmacılara, Deepo Outlet Center tarafından telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca sonuçlar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web adresinde ilan edilecektir. Antalya dışından dereceye girebilecek yarışmacıların ödül törenine katılımlarında ulaşım, konaklama masrafları kendilerine aittir.

1. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca onaylanmıştır (Onay No: TFSF 2015/029). Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.