DEDE KORKUT I. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

DEDE KORKUT I. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ
1.1 İsmi Bayburt’la özdeşleşen ve olağanüstü dili, anlatımı ve mesajlarıyla uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalara konu olan Dede Korkut’un adıyla bir kısa film yarışması düzenleyerek Dede Korkut’un ve Bayburt’un tanınırlığını desteklemek
1.2 Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek.
1.3 Başta Bayburt olmak üzere bölgemizde kültür ve sanat ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak

2. BAŞVURULAR
DEDE KORKUT 1. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI, katılım koşullarını taşıyan tüm yarışmacılara açıktır. Katılım ücretsizdir.

3. ORGANİZASYON
3.1 DEDE KORKUT 1. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI kısa adı BEKDER olan Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilmektedir.
3.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için Organizasyon Komitesi oluşturulmuştur. Organizasyon Komitesi yarışma ile ilgili her türlü değişikliği yapabilir. Organizasyon Komitesi; BEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Mete EMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri G. Önder KARAOĞLU, Kürşat OKUTMUŞ, Hüseyin KÜÇÜK ve H. Mehmet YAVUZ’ dan oluşmuştur.
4. KATILIM KOŞULLARI
4.1 Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında yurtiçi ve yurtdışında yaşayan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya gönderilecek filmler için bir tema sınırlaması yoktur ancak katılımcılardan Dede Korkut Hikayelerinde üzerinde çokça durulan erdem, dürüstlük, yardımseverlik ve bilgelik gibi konuları işlemesi beklenmektedir.
4.3 Yarışma dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak olan yapımların Türkçeden farklı diller içermesi halinde BEKDER’e Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim etmesi gerekmektedir..
4.4 Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
4.5 Filmlerin süresi jenerik hariç en az 2 dakika ile en çok 14 dakika arasında olmalıdır.. Belirtilen süreleri aşmayan kurmaca kısa filmler yarışmaya katılabilir.
4.6 2014 yılı ve sonrasında yapılmış olmak şartıyla daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılıma engel teşkil etmez. Ancak bu katılım, yapımların BEKDER tarafından kurumun resmi portal, web sitesinde ilanına ve gösterimine engel teşkil etmeyeceğine dair yazılı teminat verilmelidir.
4.7 Adaylar yarışmaya en fazla 2 yapım ile katılabilir.
4.8 Filmler, en az HD formatında olmalıdır.(mpeg, avi, divx dosya uzantılarından herhangi birine sahip olmalıdır)

5. BAŞVURULAR
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, DVD Kapak Formatını ve Özgeçmiş Formatını BEKDER’in resmi web sitesi olan www.bekder.org.tr adresinden temin edebilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini, son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2016 tarihine kadar BEKDER’in ;
Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği
Genç Osman Mahallesi
21 Şubat Caddesi
15/F
Bayburt
adresine elden ya da o tarihte adrese ulaşacak şekilde posta veya kargo aracılığıyla gönderebilirler. Başvuru zarfında aşağıda verilen materyaller bulunmalıdır:
a) Yetkili kişi tarafından imzalanmış, ıslak imzalı başvuru formu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.)

b) Eserin, yarışma için Türkçe seslendirilmiş veya altyazılı kopyasını içeren DVD, (5 adet ayrı DVD’ye kopyalanmış şekilde ve BEKDER’in resmi web sitesinde verilen kapak formatına uygun olarak hazırlanmış kapağı ile birlikte)

c) Özgeçmiş formu (BEKDER’in resmi web sitesinde verilen formata uygun olarak)

6. DEĞERLENDİRME
ÖN ELEME KURULU, SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI
6.1 Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
6.2 Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, ödül verilecek filmleri belirler. Seçici Kurullar, ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir.

Değerlendirme Kriterleri:
• Filmin özgün olması
• Mesajın özü
• Mesajın algılanma kolaylığı
• Konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel-işitsel niteliği
• Yaratıcılık
7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, 1 Temmuz 2016 tarihinde derneğin web sitesinde açıklanacak, ayrıca katılımcıların e-postalarına gönderilecektir. Yarışmada dereceye giren eserlerin yönetmenlerinin 17 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak Gala Yemeği ve Ödül Törenine katılması beklenmektedir. Geçerli bir mazeret olması koşuluyla yönetmen adına film ekibinden bir başka katılımcı da törene iştirak edebilecektir. Dereceye giren filmlerden birer temsilcinin ulaşım, iaşe ve organizasyon süresince konaklama maliyetleri BEKDER tarafından karşılanacaktır.

8. ÖDÜLLER
8.1 Ödüller aşağıdaki gibidir,
Birinci olan film 15.000 TL,
İkinci olan film 10.000 TL,
Üçüncü olan film 5.000 TL
Jüri Özel Ödül 2 bin 500 TL
Dereceye girenlere ayrıca özel tasarım plaket takdim edilecektir
8.2 Seçici kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verme hakkını saklı tutmak koşuluyla ödül ve kategori arttırma hakkına sahiptir.

9. ÖDÜL TUTARLARININ ÖDENMESİ
Ödül tutarları, yasal vergi, harç ve kesintiler düşüldükten sonra.ödül kazanan eserle ilgili olarak, eser sahibi, yönetmen veya yapımcı tarafından taahhüt edilen belgelerin ibrasını müteakip ödül töreninin yapıldığı tarihten sonraki ilk mesai gününde, belirlenen banka hesap numaralarına yatırılır.

10. HAKLAR
10.1 Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan katılımcılar (her bir film ekibi) müteselsilen sorumludur.Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin; başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
10.2 Aday filmlerin ticari amaç taşımaksızın BEKDER tarafından organize edilen ve/ya destek verilen etkinliklerde gösterilmesi, BEKDER’in internet sitesinde paylaşılması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım ve haber amaçlı kullanılması, başvuruyu yapan yönetmeni ve yapımcısı tarafından kabul edilmiş sayılır.Bunun için ayrıca telif hakkı ödenmez.

11. GENEL KOŞULLAR
11.1 Koşullara uymayan başvurular, BEKDER, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.
11.2 Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.
11.3 BEKDER, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen eserlerin tümü veya bir bölümünü ticari olmayan çeşitli faaliyetlerinde kullanabilir.
11.4 Yarışmaya katılan eserler için BEKDER’e iletilen eserlerle ilgili materyaller iade edilmez.
11.5 Yarışmanın başvuru formu, yarışmaya katılacak filmin mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip halinde katılınmış olunması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
11.6 Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı bir form doldurmalıdır.
11.7 Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, BEKDER’e aittir.
11.8 Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş ve onaylamış sayılırlar.

ÖN SEÇİCİLER KURULU
Prof. Dr. Naci İSPİR
Doç. Dr. Yusuf YURDİGÜL
Arş. Gör. Yavuz KÜÇÜKALKAN

SEÇİCİLER KURULU
Bilal KALYONCU (Yapımcı/Yönetmen)
Cem AKYOLDAŞ (Yapımcı/Yönetmen)
Kürşat OKUTMUŞ (Gazeteci/Yazar)
Mete EMİR ( BEKDER Başkanı)