DARK HOPES (KARANLIK UMUTLAR)

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
DARK HOPES (KARANLIK UMUTLAR)

1. Giriş
Okulumuz 2015 yılında başlayan ve 2 yıldır da başarılı bir şekilde devam eden Yabancı
Dil Ağırlıklı bir proje okuludur. Her yeni uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da bazı
eksikliklere ya da problemlere rastlanmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni yabancı dil
eğitiminde okulumuzda görme engellilere uygun bir ortam, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir
alt yapının bulunmamasıdır.

Bu amaç doğrultusunda okulumuzda eğitim gören görme engelli öğrencimiz ile
projeden önce anket yapılmıştır. Görme engelli öğrencimizin anket sorularına verdiği
cevaplar neticesinde okulun böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğu netlik kazanmıştır.
Okulumuzda mevcut olarak hizmet veren kütüphanede çok fazla İngilizce kitap olmasına
rağmen görme engelli öğrencilerimizin faydalanamadığı saptanmıştır.
Çalışmanın özgünlüğü de 2015-2016 eğitim öğretim yılı ile okulumuzda başlayan
yoğunlaştırılmış İngilizce programı sayesinde kendini geliştirmiş olan öğrencilerimizin
edindikleri deneyimlerle İngilizce hikaye kitabı seslendirerek, yine okulumuzda eğitim alan
görme engelli öğrencimizin eğitimine katkıda bulunmalarıdır.

2. Problem Durumu
Okulumuzda mevcut olan İngilizce hikayelerine okulumuzda eğitim alan görme
engellilerin erişebilirliğinin olmadığı yönünde bir problemle karşılaşılmıştır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı okulumuzda uygulanan Yabancı Dil Ağırlıklı projeden görme engelli
öğrencilerimizin de diğer öğrenciler de olduğu gibi istediği zaman istediği İngilizce hikâye
kitabına ulaşmasında hayat boyu öğrenme kapsamında okul kütüphanesinin hizmet vererek
eğitim ortamının kalitesini arttırmak olmuştur. Çalışmanın hedefleri
– Görme engellilere karşı farkındalık yaratmak,
– Görme engellilerin kütüphaneyi daha sık kullanmalarını sağlamak,
– Görme engellilerin bilgi edinme ve okuma ihtiyaçlarını gidermek,
– Görme engellilerin zamanlarını değerlendirerek hoşça vakit geçirmelerini
sağlamak,
– Okuldaki tüm öğrencilere kütüphane kültürü ve kitap sevgisi kazandırmak,
olumlu tutum ve davranış göstermelerini sağlamak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında sesli sözlükten, fonetik tablosundan ve ses kayıt
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Proje tabanlı öğrenme modeli kullanılmış, (proje fikir
alışverişinden sonra ortaya konulmuş), öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilenerek grup
halinde çalışılması sağlanmış ve öğretmen rehber rolünde okumalarına yön verilmiştir.

Özlem Seyhan
İSTANBUL / PENDİK ORHAN SİNAN HAMZAOĞLU ORTAOKULU