Daphne Çağrısı

Bu çağrının amacı çocuklara yapılan fiziksel işkencenin önüne geçilmesi ve bunla mücadele edilmesi ve bu tür şiddete maruz kalmış çocuk mağdurların korunmasıdır.Bu çağrının önceliği bedensel şiddetin ortadan kaldırılmasıdır. Bu çağrı çocuklara yapılan diğer şiddetleri kapsamaz.

Bu çağrı aşağıdaki aktivitelere fon sağlayacaktır:
-Sürdürülebilir eğitimin başlatılması ve kapsamlı planlanması , ve kamu da: fiziksel ceza hakkında bir yasa , çocukların korunma hakları, fiziksel cezanın tehlikeleri ve pozitif disiplinin teşviki konularında bilinç uyandırmaktır.

-bu konuda ortak bir anlayış ve bu konunun önlenebilmesi yolunda sürdürülebilir bir metod için uygun aktör/ ajans/ ve bu konuda kilit rolü oynayan kişilerin eğitimi ve kooperasyonu . Bu konuyla ilgili uygun kanalların tespiti, fırsatların keşfedilmesi, ayrıntılı tedbirlerin uygulanması ve/veya geliştirilmesi konularını içerebilir.
-fiziksel şiddetin yasaklanması yasasının çocuklara fayda sağlayacak en iyi şekilde uygulanıp geliştirilmesi ve ayrıntılı bir rehberle yaygınlaştırılması.

Uygun bütçe 1.700.000 Avrodur.

Son Başvuru: 3 Mart 2016, 12:00

Daha fazla bilgi için:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm