DALGA GEÇMEYİP DALGADAN ELEKTRİK ÜRETEN OKUL

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:İSTANBUL / KAĞITHANE

OKUL ADI: Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Nail Kamit – Abdullah Yamaç

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Ali Çakmak

PROJE AMACI:
Ülkemizi çevreleyen denizlerden faydalanarak, temiz, sınırsız ve ucuz enerji üretmek.Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgiyi arttırmak. Küresel ısınmaya dikkat çekmek.

PROJE HEDEFİ:
DALGANIN SAHİP OLDUĞU KİNETİK ENERJİYİ KULLANARAK SU BİR PLATFORM VASITASIYLA YÜKSELTİLİR AYNI ZAMANDA POTANSİYEL ENERJİSİ ARTMIŞ OLUR. DAHA SONRA DİK BİR AÇIYLA ÇARKA YÖNLENDİRİLEN SU POTANSİYEL ENERJİSİNİ TEKRAR KİNETİĞE ÇEVİRİP PALLERE ÇARPARAK ÇARKI ÇEVİRİR. ELDE EDİLEN DÖNÜ HAREKETİNDEN ELEKTRİK ELDE EDİLİR.

PROJE ÖZETİ:
Bu sistem üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde birçok kullanım alanı bulabilir. Bireysel kullanımla da faydalanılabileceği gibi dalga kıranlara kurulacak böyle bir sistemle hem dalga kırılmış hem de kitlesel kullanıma yönelik büyük boyutlarda elektrik elde edilebilir. Yaptığımız literatür taramasında bizim kullandığımız platformla suyun yükseltilmesinin dalga enerjisi üretilmesinde özgün bir fikir olduğunu tespit ettik.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Kaynaklar: http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3870.pdf http://www.emo.org.tr/ekler/c394e9935fbd62c_ek.pdf http://www.enerjiplatformu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=53 http://www.birdemetyasemen.net/dunyaenersi.htm http://www.dalgaenerjisi.com/tr/ http://www.dalgaenerjisi.com/tr/?Sayfa=KullanilanYontem http://www.turksan.com/dalga-enerjisi-deniz-dalgasindan-elektrik-uretme.html http://www.tumgazeteler.com/?a=4367849 http://www.okyanusenerji.com/default.asp?sayfa=icerik&id=9 http://www.aylinyabanoglu.com/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=196 http://www.virahaber.com/haber/dalgadan-enerji-4067.htm http://www.yenienerji.info/?pid=11424 http://www.veribaz.com/viewdoc.html?dalga-enerjisi-372110.html Konuyla ilgili araştırma amaçlı geziler yapılarak dalgaların enerji potansiyeli ve dalga yükseklikleri ile ilgili gözlemler yapıldı. Proje konusu belirleme toplantıları 1-31/10/2008 Literatür taraması 1-30/11/2008 Proje geliştirme toplantılarının yapılması 1-5/12/2008 Proje maketinin Hazırlanması 15-19/12/2008 Deneylerle projenin geliştirilmesi 19-31/12/2008 Proje raporunun hazırlanması. 01-15/01/2009 Sonuç: Fosil yakıtların tükenme eğilimine girdiği, küresel ısınmanın arttığı günümüzde, karbondioksit salınımını azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığı, bu bağlamda bizim projemizin de alternatif olabileceği saptandı.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi