DAKAF AR – GE/PROJE PAZARI VE YARIŞMASI

Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20) AR-GE / PROJE PAZARI ve YARIŞMASI faaliyeti düzenlenecek olup katılım ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

Proje hakkında bilgiler sistem üzerinden doldurularak proje açıklama bölümünde projenin amaç ve hedefleri, özgün değeri, yöntemi, katma değeri gibi bilgileri yer almalıdır.
AR – GE ve Proje Pazarı; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.
AR – GE ve Proje Pazarına grup / öğrenci kulübü, topluluğu olarak katılım mümkün olup bu durumda bir katılımcının proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
AR – GE ve Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
Katılımcılara etkinlik sonunda Katılım Belgesi verilecektir.
Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

DAKAF’20 AR – GE/PROJE PAZARI YARIŞMASI
AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.01.2020 Saat 00:01

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2020 Saat 23:59

AR-GE ve PROJE PAZARI SERGİSİ

Tarih: 5-6 Mart 2020

Saat: 09:00 – 17:00

Yer: Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20)-Recep Tayyip ERDOĞAN Fuar Merkezi-Erzurum

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projeler; başvuru koşullarına uygun olmaları ve sağlayacakları katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirlik ve özgünlük açısından Proje Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Tüm proje başvuru sahipleri 5-6 Mart 2020 tarihli Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı etkinliğinde kendilerine tahsis edilen alanda proje fikirlerini tavsiye edilen formatta (poster, görsel vb.) sunacaktır. 28.02.2020 tarihi saat 23:59’a kadar sisteme kaydedilmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje Değerlendirme Komitesi Üyeleri DAKAF’20 Organizasyon Komitesi tarafından uzmanlık alanlarına göre belirlenecektir.

AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

AR-GE ve Proje Pazarı’na başvuran projeler üzerinde yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren projeler belirlenecek ve DAKAF’20 Fuar Organizasyonunda düzenlenecek törenle ilan edilecektir. Başvuran projeler arasından;

Birinciye 5.000TL,

İkinciye 3.000TL,

Üçüncüye 2.000TL ödül ön kuluçka desteği ve çeşitli hediyeler verilerek proje sahiplerine talepleri doğrultusunda danışmanlık desteği de verilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projenin somut çıktıları ve amacı net bir şekilde açıklanmış mıdır?
Proje fikri yenilik içermekte midir?
Proje çıktısının, ticarileşme ve endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
Proje çıktısının pazar potansiyeli var mıdır?
Proje çıktısı için patent/faydalı model başvurusu yapılmış mıdır/yapılabilir mi?
Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak ve ekonomiye katkı sağlanabilecek midir?
Proje çıktısının sosyal ve/veya çevresel fayda sunabilme potansiyeli var mıdır?
Proje fikrinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına katkısı var mıdır?
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir. Eğer katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan proje içeriğini, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kullanır ise, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden katılımcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.
Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak proje katılımcılarının sorumluluğunda olup, Atatürk Üniversitesi/KUDAKA/Proje Değerlendirme Komitesinin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
DİĞER HÜKÜMLER

Projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
AR-GE ve Proje Pazarını işbirliği içerisinde düzenleyen Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA etkinliğin duyuru ve haberini yapmak amacıyla sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi – yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Proje pazarı yarışmasına katılan projelerin, daha önce başka bir etkinlik kapsamında ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce ödül almış projeler, fuarda sergilenme fırsatı bulacak fakat yarışmada değerlendirilmeyecektir.
Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
Dereceye giren projeler kapsamında başvuru sahiplerine ürün ticarileştirme, patent/faydalı model başvurusu, ulusal-uluslararası hibe ve destek mekanizmalarına başvuru konularında KUDAKA tarafından teknik danışmanlık hizmeti verilecektir.
KURULLAR ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
KUDAKA Genel Sekreteri
Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Süleyman TOY

Prof. Dr. Gonca ALAK

Müzeyyen İNCİ

Fatih Yılmaz

Ozan Gündüz

Doç. Dr. Ersin KARAMAN

Dr. Öğrt. Üyesi Yakup UZUN

Dr. Öğrt. Üyesi M. Engin KOCADAĞISTAN

Dr. Öğrt. Üyesi Tuna BATUHAN

Dr. Öğrt. Üyesi Yasemin KAYA

AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmaya dair tüm sorular aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden yanıtlanacaktır.

İletişim Kişisi 1: Prof. Dr. Süleyman TOY, Prof. Dr. Gonca ALAK, Müzeyyen İnci

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi: 0 (442) 231 63 21 – 0 (442) 231 63 25
0 (442) 231 57 81

KUDAKA: 0 (442) 236 61 11 / 132

E-posta: dakaf@atauni.edu.tr