DAFI Türkiye Burs Programı Başvuruları

DAFI Burs Programı Hakkında

 • Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, tüm dünyada yükseköğretime başlayan veya yükseköğrenimi sürdüren genç mültecilere yönelik Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu (DAFI) burs programını 1992 yılından beri her yıl finanse etmektedir.
 • DAFI bursu, yükseköğretim kurumlarında lisans veya dengi programlarda öğrenim görecek öğrencilere dört (4) yılı aşmamak üzere verilmektedir. Yüksek lisans programları için DAFI bursu verilmemektedir.
 • DAFI bursu üniversite harcını, öğrenim ve kitap masraflarını, geçim, ulaşım ve barınma yardımlarını kapsamaktadır.
 • Burs alan öğrenciler düzenli olarak sosyal ve denkler arası iletişim, topluluk ilişkileri ve beceri geliştirme etkinliklerine dâhil edilmektedirler. UNHCR ve proje ortağı, öğrencilerin esenliğini sağlamak ve akademik başarı kazanmalarını temin etmek için tüm öğrencilerle ve yükseköğretim kurumlarıyla yakın temas içinde hareket etmektedir.
 • DAFI burs programı, bulundukları iltica ülkesinde yükseköğretim koşullarını sağlayan, nitelikli ve akademik yönü güçlü, erkek ve kadın genç mültecilere destek sağlama amacını gütmektedir. DAFI burs programının amacı mensubu oldukları mülteci topluluğuna bilgi, beceri ve liderlik katkısında bulunmaları için genç erkek ve kadınları güçlendirmek ve barışçıl biçimde bir arada yaşamaya, sosyal uyuma ve yerinden edilme durumlarında ev sahibi toplumun kalkındırılmasına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda burs sağlanan her bir öğrencinin yalnızca akademik ve mesleki hayatında değil, bireysel sorumluluk da alarak içinde bulunduğu mülteci topluluğuna ve yaşadığı topluma katkılarda bulunması, başta mülteci çocuk ve gençler olmak üzere mülteci diğer topluluk mensuplarına destek ve ilham olması beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvuru formunu dolduracak tüm adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

 • Uluslarası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi olmak ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerli bir Kimlik Belgesine sahip olmak.
 • Öğrenime başlanacağı tarihte 28 yaşın üzerinde olmamak.
  • İstisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir. İstisnai durumlar UNHCR ve proje ortağınca titizlikle incelenecektir:
   • Kendi ülkesinde lisans eğitimine ve kredi toplamaya başlamış olup ülkeden kaçışı sebebiyle eğitime ara vermek zorunda kalmış olmak.
   • İltica ülkesinde lisans eğitimine ve kredi toplamaya başlamış olup maddi sıkıntılar sebebiyle eğitime ara vermek zorunda kalmış olmak.
   • Özel ihtiyaç sahibi (örneğin, engelli) olmak ve özellikle bu yüzden yükseköğretim programlarına erişim konusunda sorunlar yaşamış olmak.
 • Kendi ülkesindeki veya Türkiye’deki (ya da başka bir ülkedeki) bir liseden diploma almış ve bu durumu belgelerin asıllarını ibraz ederek kanıtlayacak durumda olmak. Lütfen bu belgeler elinizde bulunmuyorsa, başvuru yapmadan önce UNHCR veya proje ortaklarından biriyle (SGDD-ASAM/İKGV vb.) iletişime geçip durumunuzu açıklayın ve belgelere sahip olmadığınızı başvuru formunda/niyet mektubunda da belirtin.
 • Lise eğitimini iyi bir not ortalamasıyla tamamlamış olmak.
 • Kayıt olunmak istenen üniversitenin, yükseköğretim kurumunun veya öğretim programının eğitim dilinde gereken dil yeterliğine sahip olmak.
 • Daha önce hiç burs almamış (Yükseköğrenim Bursu dışında) olmak ve değerlendirme aşamasındaki burs başvurularını yapılacak başvuruda UNHCR’ye bildirmek.
 • Eğitime devam edebilmek için maddi yardım ihtiyacı içerisinde olmak.
 • Mensubu olunan topluluğa, örneğin düzenli olarak gönüllü faaliyetlerle ya da toplum hizmeti etkinlikleriyle katkı sağlamak için güçlü bir motivasyona sahip olmak.
 • Başarılı olma güdüsüne sahip olmak, insanlarla kolay iletişim kurmak, genç mültecilere rol model olma isteği taşımak ve yeni öğrenme yöntemlerine açık ve meraklı olmak.
 • Hazırlık programları DAFI Burs Programı kapsamında değildir.
 • Suriye dışında bir ülkeden gelmiş olmak.

DAFI Bursundan Yararlanma Koşulları

Lütfen başvurunuzu yapmadan önce burstan yararlanma koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun.

 • DAFI bursu üniversite harcını, öğrenim ve kitap masraflarını, geçim, ulaşım ve barınma yardımlarını kapsamaktadır. Yardım ücretleri aylık olarak ödenecektir.
 • Derslere düzenli devam, yarıyılların ve akademik yılların başarıyla tamamlanması ve yükseköğretim kurumunun ilgili ders için öngördüğü düzenli öğrenim süresi içinde kaydedilen gelişmeye bağlı olarak, en fazla dört (4) yıla kadar olmak üzere her yıl burslar yenilenecektir.
 • Tekrar eden devamsızlık, performans düşüklüğü veya başarısızlık, yani sonraki yarıyıla/akademik yıla geçebilmek için gereken sınav ve ödevlerin verilememesi durumlarında, ilgili durumun sebepleri yükseköğretim kurumu ve öğrenciyle eksiksiz bir şekilde değerlendirilip bursun kesilmesine ya da devam ettirilmesine karar verilecektir.
 • Sahtecilik veya suiistimal durumlarında verilmekte olan burs kesilir.
 • DAFI bursu alan tüm öğrenciler, her akademik yılın başında Burs Sözleşmesini imzalamak zorundadır.
 • DAFI burs programına seçilen her öğrencinin öğrenimini başarıyla tamamlaması beklenmektedir. DAFI bursuna hak kazanıp örneğin başka bir ülkede başka bir burs programına başvurmanız ya da kendi ülkenize dönmeyi planlamanız durumunda, bu durumu derhâl UNHCR’ye bildirmeniz gerekmektedir.
 • Her öğrenciden, yükseköğretim kurumunun ilgili ders için öngördüğü öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlamak için bağımsız bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, öğrencinin sorunlar yaşaması durumunda UNHCR veya yükseköğretim kurumundaki danışmanıyla açık bir iletişim kurması da beklenenler arasındadır.

Başvuru Süreci

Başvurunuzu yapmadan önce aşağıdaki belgeleri temin edin. Başvurunuzda bu belgelerin tamamı bulunmak zorundadır. Eksik belge olması durumunda başvurunuz kabul edilmeyecektir.

1. Başvuru süreciyle ilgili bilgiler

 • Başvuru için gereken tüm belgeleri toplayıp başvuru formunu doldurun.
 • Çalışma alanları, tercih ettiğiniz çalışma alanı, öğrenim programını sunan yükseköğretim kurumları ve kabul koşulları hakkında detaylı bilgi edinin.
 • Eksiksiz doldurup imzaladığınız başvurunuzu son başvuru tarihini geçirmeden yapın.
 • Görüşmenin ardından başvurunuz değerlendirmeye alındığı takdirde, UNHCR veya proje ortağı sizinle iletişime geçecektir. Bursu kabul edip burs sözleşmesini imzalamanızın ardından burs verilmeye başlanacaktır.

2. Tüm belgeleri toplayıp hazırlayın

 • İngilizce veya Türkçe olarak usulüne uygun olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış bir başvuru formu. Lütfen başvuru formunu bilgisayarda doldurun.
 • YTK/Yabancı Kimlik Belgesi sureti – Yabancı Kimlik No. ve Statüsü görünür olmak zorundadır
 • Lise mezuniyet belgesi (zorunlu)
 • YÖS sonuç belgesi (zorunlu)
 • TÖMER sertifikası ya da Türkçe yeterlik sertifikası (zorunlu değil)
 • Üniversiteye kabul/kayıt belgesi (zorunlu)
 • UNHCR kayıt belgesi sureti (sığınma veya iltica belgesi) (zorunlu)
 • yarıyıl ve üstü öğrenciler için not ortalamasını gösterir üniversite transkripti sureti (zorunlu)
 • Varsa ve gerekliyse, engel durumunu gösteren sağlık raporları (zorunlu değil)

Bu burs programına kabul edilebilmek için, başvuru sahiplerinin Türk makamlarınca verilmiş geçerli bir kimlik numarasına sahip olmaları zorunludur. Üniversiteye gidebilmek için de yetkili Türk makamlarına kayıt zorunludur.

3. Başvurunun teslimi

Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin UNHCR tarafından belirtilen son başvuru tarihini (2 Kasım 2018) geçirmeden e-posta yoluyla UNHCR Türkiye Ofisi’ne başvurularını teslim etmeleri gerekmektedir.

Lütfen başvuru belgelerini TURANDAFI@unhcr.org adresine gönderin.

Başvurunuzu göndereceğiniz e-postanın konu kısmına “2018 DAFI Bursu Başvurusu” yazın.

Bu formu doldurarak, formdaki bilgileri UNHCR ile paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. UNHCR, gizliliğin ve kişisel verilerin korunması için sıkı kural ve politikalar uygulamaktadır. Bilgileriniz ticari kazanç, araştırma amacıyla ya da bursiyer seçimi dışında bir amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

NOT: Son başvuru tarihi: 2 Kasım 2018. Son başvuru tarihinden sonra alınan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunun son kısmında belirtilen tüm zorunlu belgeler bu forma iliştirilmelidir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu | Başvuru bilgi formu